Véleménymondó szabályzata

Szabályzat

A véleménymondó célja

A Szervező az önkéntesen regisztráló személyek adataiból kapcsolat felvételi listát állít össze.

1. A véleménymondó időtartama

az alkuszi.aegon.hu veboldalon publikált mindenki számára elérhető záros időszak vagy korlátlan időszak.

2. A játék szervezője

A játék Szervezője és lebonyolítója az Aegon Magyarország Általános Biztosító ZRt. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzék száma: 01-10-041365, adószám: 10389395-2-44), Alkuszi Igazgatósága.

3. Részvételi feltételek

A véleménymondóban kizárólag az Aegon Magyarország Általános Biztosító ZRt., Alkuszi és Banki Igazgatósággal szerződött biztosításközvetítő partnereinek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és alvállalkozói vehetnek részt, akik a  meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak , valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

4. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatunk, hogy a véleménymondóban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező, mint adatkezelő visszavonásig, a információ és statisztika céljaként megjelölt célból kezeli.

Szervező, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 2012. január 1-től a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegeld a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Az Adatkezelő rendszereiben tárolt adatokat az Adatkezelő bizalmasan, az általad megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulásod nélkül nem adják ki.

5. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy fotóm, keresztnevem, valamint a megosztott véleményem az AEGON Alkuszi és Banki Igazgatóság weboldalon, időkorlát nélkül megjelenjen. Továbbá tudomásul veszem, hogy a küldött adatokat és véleményemet az oldalt üzemeltető indoklás nélkül törölheti, amennyiben az nem felel meg az Internet általános etikai szabályainak, például másokra az sértő elemeket tartalmaz. Fontos, hogy a megosztott adatok és vélemény csak jóváhagyás után jelenik meg. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező és elfogadom, hogy alábbi nyilatkozatom megtételével oszthatom meg adataimat és fotómat: Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító ZRt., Alkuszi és Banki Igazgatósága részemre elektronikus reklámcélú hirdetéseket, elektronikus leveleket (e-mail) küldjön.

6. Megnevezések

Kapcsolat felvételi lista: kizárólag a közvetlen kapcsolatfelvétel céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében, a szerződött partnerek munkatársaival, alvállalkozóival való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb nevet, elektronikus levélcímet és cégnevet tartalmazó lista.