Aegon “kötelező” Tervezői Felelősségbiztosítás

2017. január 1-től kezdődően 353/2016  Korm. rend.  szerint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végző tervezők és fővállalkozó kivitelezők felelősségbiztosítást kötelesek kötni a tevékenységi körükben okozott személyi sérüléses és dologi károk fedezetére.

Ezen a helyen adjuk közre a tervezői felelősségbiztosításra korábban kiadott Excel alapú tarifálónknak azt a változatát, mely már alkalmas a kormányrendeletnek megfelelő díjajánlat elkészítésére.

Ez azt jelenti, hogy a 3 éves kiterjesztett kárbejelentési időszak (és az ennek megfelelő szövegezésű záradék), az alvállalkozói kiterjesztés valamint a tervezői művezetés elemek alapértelmezettként beállításra kerültek a programban.

Az ajánlatkészítő, ebben az esetben is 200 millió forintos éves árbevételig ad lehetőséget a tarifálásra. A fájl a teljes ajánlati csomagot tartalmazza.

Megnyitás után Szerkesztésre engedélyezni kell a fájlt.

védett exc

A fájl első munkafüzet lapja az „Ajánlat, Díjtájékoztató”, melyben a szürke mezőket kell kitölteni, illetve ezek a mezők változtathatók igény szerint. A második munkafüzet lapon találhatók a „Mellékletek”, melyek egyik részét át kell adni az Ügyfélnek, másik részét a szerződő aláírása után a biztosítónak kell visszajuttatni, az Ajánlaton található elérhetőségekre (ezeket az „Átadandó” táblázatban jelöltük).

A fedezet fennállásáról a későbbiekben fedezetigazolást kell kiállítania a biztosítónak, az ehhez szükséges igénylőlap a Szakmai felelősségek könyvtárban található meg, >>innen  tölthető le.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési munkákkal kapcsolatos fedezetigazolás kérésének módja megváltozott, annak érdekében, hogy gyorsabban és egyszerűbben juthassanak hozzá Ügyfeleink a szükséges dokumentumhoz. A letölthető fedezetigazolás nyomtatvány fölső részét a Szerződő tölti ki, megadva nevét, kötvényszámát és az adott tervezési/kivitelezési munka kért adatait. (A nyomtatvány kitölthető a pdf formátumon belül, vagy kinyomtatás után kézzel is.) A kitöltött nyomtatványt alá kell írni és beszkennelve elküldeni a vagyonuzletag@aegon.hu e-mail címre.

Kérjük, kerüljék az aláírt nyomtatvány telefonnal, fényképezőgéppel való digitalizálását, mert a visszaküldött fedezetigazolás e-naplóba való feltöltésekor a nehezen olvasható dokumentum problémák forrása lehet. Fontos! A tervezők és a fővállalkozó kivitelezők részére külön nyomtatvány áll rendelkezésre!

Társaságunk ellenőrzi a megjelölt kötvény érvényességét, a díjrendezettséget és ezt követően, a rendeletben előírt határidőn belül a nyomtatvány alsó részét kitöltve visszaküldi az aláírt fedezetigazolást arra az e-mail címre, amelyről az igény beérkezett. Megszűnt, díjhátralékos vagy a vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelő tartalmú szerződésre nem tudunk fedezetigazolást kiállítani.