Ajánlat feldolgozási és díjazás elszámolási időszakok

Aegon_jutalék_eszámla_befogadás_2020 info itt tölthető le >>

PKR_jutalék_reklamáció_bejelentése_WebPKR_felületen

2023.03. hó díjazás-zárás folyamat >> letölthető

Alábbiakban tájékoztatunk az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (közvetett) díjazás számlázási elvárásairól

Update: Fontos Változás! A 2020.07.01-től életbe lépő számlázási szabály változások kapcsán:

 • Aegon Biztosító ÁFA csoportazonosító száma 2022.09.01-től: 17781293-5-44 (a szállító által kiállítandó számlán a vevő adatánál kötelezően feltüntetendő).
 • Aegon Biztosító egyéni adószáma: 10389395-4-44 (nem kell, hogy a számlán szerepeljen)

 

A számlának az alábbi pontokat kell tartalmaznia.

 1. „Számla/Jóváíró számla/Helyesbítő számla/Sztornó számla” megnevezés: A helyesbítő és sztornó számla kiállításánál kötelező hivatkozni arra az eredeti számla sorszámára, amelynek tartalmát a bizonylat módosítja.
 1. A számla sorszáma
 2. Szállító (számla kibocsátójának) adatai:
 • pontos név és cím
 • adószám
 • egyéni vállalkozó a neve mellett köteles feltüntetni az „egyéni vállalkozó” megjelölést vagy annak „e.v” rövidítését, valamint az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát is
 • bankszámlaszám nem kötelező, de a számla pénzügyi teljesítéséhez nagyon hasznos, ezért kérjük feltüntetni.
 1. Vevő adatai, pontos neve és címe:
 • hosszú név: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. vagy
 • rövid név: Aegon Magyarország Zrt.
 • cím: 1091 Budapest, Üllő út 1.
 1. A számla kibocsátásának kelte: a számla kiállításának naptári napja
 2. Fizetés módja és határideje
 • fizetés módja (átutalás)
 • fizetés határideje: a számla keltéhez képest bármilyen későbbi időpont lehet, de a díjazási szabályzata szerint  a számla pénzügyi teljesítésének határideje a számla kézhezvételétől számított 15 banki nap

A teljesítés időpontja: a biztosításügynöki tevékenység a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése értelmében határozott időre szóló elszámolásúnak minősül, mert rendszeres elszámolási időszakokhoz (havi jutalék) kötött, ezért a 2016. 01.01-jétő kezdődő elszámolási időszakok esetén a teljesítés időpontja:

 • a fizetési határidővel kell, hogy azonos legyen, amennyiben az nem későbbi mint az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap,
 • amennyiben a fizetési határidő meghaladja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. napot, akkor a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nappal azonos.
 1. A termék/szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, vonatkozási időszaka:
 • szolgáltatás megnevezése: biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység
 • besorolási szám: 66.22 (jelenleg érvényes TEÁOR’08 szerint), feltüntetése nem kötelező, de javasolt.
 • a rendszeres szolgáltatási kapcsolat miatt a 2009. évtől minden egyes számlán szereplő tételhez vonatkozási időszakot (számviteli teljesítési időszakot) is fel kell tüntetni (év/hónap, amelyre a jutalék vonatkozik)
 • a kiszámlázott tételek külön soronkénti megbontása  pozitív és negatív jutalékvisszaírás szerint.
 1. A termék/szolgáltatás mennyiségi egysége és mennyisége:
 • mennyiségi egység: hónap
 • mennyiség: 1
 1. A termék/szolgáltatás ÁFA nélküli (nettó) egységára
 2. A termék/szolgáltatás ÁFA nélküli (nettó) ellenértéke tételenként és összesen
 3. A felszámított ÁFA mértéke százalékos formában: A számla tételeinek részletezésekor elegendő a  „Mentes” vagy „AA” rövidítés megadása, de a számlán kötelezően fel kell tüntetni a következő megjegyzést is:

„ 2007.évi CXXVII. tv. 86. § (1) bek. a) pontja alapján a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az ÁFA alól”.

 1. Az áthárított ÁFA összege:
 • nem kötelező tételsoronként feltüntetni sem az áthárított ÁFA összegét, sem a bruttó összeget (gépi mintaszámla2). Nyomtatványboltban vásárolható számlatömbben egyébként erre nincs is oszlop megadva, ettől függetlenül gépi számlán nyugodtan fel lehet tüntetni, ez még nem hiba,
 • ugyanakkor mindenképpen kötelező feltüntetni az adó alapjának (nettó összeg) és az áthárított ÁFA összegének a felszámított adómérték szerinti részletezését (gépi mintaszámla1-en szereplő ÁFA részletezés)
 1. A számla végösszege
 2. Aláírás: Törvényileg nem kötelező a számlát aláírással hitelesíteni, de az adóalany dönthet úgy, hogy csak ezzel együtt fogadja be a számlát (aláírásra a gazdálkodó képviseletére, vagy az általa bizonylatok aláírására feljogosított személy jogosult).

Nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával

Kézzel (számlatömb segítségével) kiállított számla esetén a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján kizárólag olyan számlatömbök, nyomtatványok használhatóak, amelyek sorszámozása a NAV által jóváhagyott sorszámtartományba illeszkednek.

Számla postázása:

A  jutalékszámlát tartalmazó borítékot a következő címre kérjük megküldeni:

 • Aegon Magyarország Zrt.
 • Főkönyvi Support csoport
 • 1091 Budapest, Üllői út 1.

A fenti előírásoknak nem megfelelően kiállított vagy helytelen adattartalmú számlát visszaküldjük a számla kiállítójának javításra.

Kommunikáció, reklamáció:

 • Számla kiállításával/kifizetésével kapcsolatos kérdések: alkusziszamla@aegon.hu
 • Díjazás – jutalék számla melléklettel kapcsolatos kérdések: bokodi.edit2@aegon.hu
 • Díjazás – Jutalékreklamáció: PKR(telepített) belső levelezés Jutalék/Jutalék reklamáció üzenet küldésével lehetséges

Fordított számlázási infok:

 • alkusz partner megállapodásában tett meghatalmazás és nyilatkozat alapján választható!
 • a partner nyilatkozata alapján az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által önszámlázásra használt számlázó program kézikönyve letölthető az alábbi linkre kattintva:

 

Köszönjük együttműködésetek!
Fordított számlázási infok:

2016.01.01. előtti minta számlák és infok

Számlakiállítással kapcsolatos információk: