AEGON Útitárs és Motor Casco mellé új, kiegészítő Assistance biztosítás

Kiegészítő Assistance biztosítás 

Biztosítási esemény 

A gépjármű assistance szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a gépjármű mozgásképtelen, vagyis nem működőképes a következő okokból:

  • Üzemzavar
  • Önhibából, vagy gondatlanságból eredő meghibásodás
  • Baleset, lopás és rongálás miatt bekövetkezett káresemény

  • A kiegészítő Assistance biztosítás köthető valamennyi 21810, 21850, 21850A, 21850B módozati kódú casco szerződés mellé, és alkalmazható ezen módozatok alatt köthető járműfajtákra.
  • A kiegészítő Assistance biztosítás díja: 5004 Ft / év.
  • Az Assistance kiegészítő díját az alapszerződésre vonatkozó kedvezmények / pótdíjak nem befolyásolják (sem a díjfizetés gyakoriság, vagy mód).
  • A kiegészítő Assistance biztosítást már meglévő Útitárs és Motor Casco szerződések esetén bármilyen hó elsejével lehet bejegyezni, de a legkorábbi dátum 2012.05.01. A bejegyzéstől számítva az évfordulóig időarányos díjat számítunk.
  • Lemondani csak évfordulóra lehetséges.

Az assistance szolgáltatás összeghatárai

* Csillagozott szolgáltatások esetén egy káreseménnyel összefüggésben csak egy szolgáltatás vehetô igénybe.

 

Területi hatály

A gépjármű assistance szolgáltatásai Magyarországon, valamint Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Vatikán, Oroszország és Törökország európai területe, Albánia, Moldova, Ukrajna, Bosznia Hercegovina, Koszovó, Makedónia, Montenegró területén vehetők igénybe.

új AEGON Útitárs Casco Szabályzat elérhető itt >>

új AEGON Motor Casco szabályzat elérhető itt >>