Aegon ALL-IN Gépjármű Biztosítások

Minden egyben, ami a biztonságos autózáshoz szükséges!

Az ALL-IN összefoglaló elnevezés utal arra, hogy ez a módozat megpróbálja lefedni azon kockázatok körét, amely egy gépjárművel, annak használójával, vagy a különböző vagyontárgyakkal történhet,akár olyanokkal is, amelyek nem tartoznak direkt módon a gépjárműhöz. A termék bevezetése több lépcsőben történik. Először a lentebb részletezett biztosítások lesznek önállóan köthetők, és a kockázatok köre hamarosan új elemekkel is bővülni fog.

Miben nyújt segítséget Önnek az All-In biztosítás?

Az All-In olyan váratlan eseményekre kínál megoldást, amelyek utazás közben történhetnek a gépjárművel, ügyfeleddel, az utazás során szállított különböző vagyontárgyakkal, vagy akár a család kedvencével.

Válogass szabadon a lenti szolgáltatások közül, és állítsd össze ügyfelednek a díjkalkuláció során az igényeinek leginkább megfelelő csomagot!

ALL-IN a Frontend rendszerben: díjkalkulátor, ajánlatkészítés >>

ALL-IN Casco fotók feltöltése itt >>

ALL-IN szabályzatok >>Tudj meg többet a termékről, klikk a linkre

Az All-In biztosítás választható szolgáltatásai :  

Gépjármű-törés összegbiztosítás

A gépjármű-törés összegbiztosítás egy limitált térítésű szolgáltatás, mely az adott gépjármű aktuális piaci értékéhez képest meghatározott mértékig téríti a törés károkat.

 • A szerződő pontosan meghatározhatja, milyen összegű kártérítésre tart igényt:a gépjármű piaci értékének 40 vagy 60%-át nevezheti meg
 • Totál kár esetén a totálkár határ 70%. Ilyen esetben a piaci forgalmi értékből levonásra kerül a gépjármű maradvány értéke és a fennmaradó összeget téríti a Biztosító.
 • Az önrész mértéke: 15%

Lopáskár biztosítás

A gépjármű teljes eltulajdonítása, vagy részlopás-kár esetén a Biztosító a gépjármű káridőponti értékét téríti meg.

 • Legfeljebb 5M Ft értékű járműre köthető
 • Az önrész mértéke: 10%

Díjátvállalás munkanélküliség esetére

Abban az esetben, ha a szerződő elveszíti a munkahelyét, 3 havi biztosítási díjat írunk jóvá

Az elem csak a törés-összegbiztosítás megléte esetén köthető.

Tűz-és jégveréskár biztosítás

A Biztosító megtéríti a biztosított gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett tűz és robbanás által okozott károkat.
A Biztosító megtéríti a járműben, illetve alkatrészeiben közvetlenül jégverés által okozott károkat.

 • Az önrész mértéke: 10%

Poggyászbiztosítás

A lezárt járműben vagy lezárt poggyásztartóban elhelyezett személyes használati tárgyakban belföldön bekövetkező sérülés, elemi vagy tűzkár, illetve lopáskár esetére.

 • Biztosítási összeg: 50.000,- Ft/káresemény

Balesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a gépjármű vezetője és/vagy utasa a baleset következtében egy éven belül életét veszti, vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

 • baleseti halál esetén 500.000,– Ft
 • állandó, teljes (100%-os) egészségkárosodás, rokkantság esetén 750.000,– Ft
 • csonttörés vagy csontrepedés, vagy orvosilag igazolt, legalább 28 napig tartó múlékony munkaképtelenség esetén 5.000,– Ft
 • baleset miatti 8 napon túli kórházi ápolás esetén 10.000,– Ft

Utasbiztosítás

Külföldi tartózkodás alatti megbetegedés vagy baleset miatti azonnali orvosi ellátás, valamint a poggyász külföldön történő eltulajdonítása esetére.
megbetegedés kapcsán felmerült költségekre összesen:

 • 20.000,– EUR/biztosítási esemény,
 • baleset kapcsán felmerült költségekre összesen:
 • 20.000,– EUR/biztosítási esemény

Gépjármű assistance szolgáltatás

Európán belüli baleset, műszaki hiba vagy önhiba következtében fennálló menetképtelenség esetén a helyreállításban, a gépjármű ellopása esetén a jármű utasainak továbbutazásában nyújt segítséget.

Szélvédőkárbiztosítás

A Biztosító megtéríti a gépjármű utastér üvegezésében bármilyen kívülről ható sérülés okozta kárt, amennyiben a gépjármű többi része nem sérült.

Legfeljebb 5 millió Ft értékű járműre köthető

 • Önrész: Sérült üveg javítása önrész mentes, csere esetén 10%

Önrészmentes szélvédőkárbiztosítás

Amennyiben a szerződő gépjárművének szélvédője törés/repedés/kavics felverődés miatt nem javítható és cserélni kell, a szélvédő árából nem vonjuk le a 10%-os önrészt.
Az elem csak üvegkár biztosítás mellé köthető

Garázsbiztosítás

Biztosítható a jármű tárolására szolgáló, a főépülettől különálló ingatlan.
A Biztosító az alábbi biztosítási események által közvetlenül okozott károkat téríti meg: tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földrengés, földcsuszamlás, kő-és földomlás, ismeretlen üreg beomlása, idegen jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése

 • A garázs tetőszerkezetében a jégverés vagy jégeső által okozott károkat, illetve a garázsba beömlő csapadék által okozott károkat is megtéríti a Biztosító.
 • Önrész: felek megállapodása alapján lehet akár önrész mentes is
 • Biztosítási összeg: maximum 100.000,– Ft/m2 és legfeljebb 20 m2 alapterületig/káresemény

Kátyúkár biztosítás

Arra az esetre, ha a jármű kátyúba fut, és emiatt futóműve vagy kormányműve megsérül.

 • Biztosítási összeg: 30.000,- Ft/biztosítási esemény

Vadkár biztosítás

Vaddal történő ütközés következtében, a gépjárműben keletkezett műszakilag azonosítható károk esetén az alábbi feltételek szerint térítünk:

 • Biztosítási összeg: 500.000,- Ft/kár

Rágcsálókár-biztosítás

A jármű motorterében található berendezésekben és alkatrészekben rágcsálók okozta olyan károk fedezetére, amelynek következtében a jármű üzemképtelenné válik (pl. elrágják az elektromos vezetéket).

 • Biztosítási összeg: 100.000,- Ft/biztosítási esemény

Kisállat balesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a szerződő tulajdonában vagy tartásában lévő kutyát vagy macskát szállító járművet olyan töréskár, elemi vagy tűzkár éri, melynek következtében a kisállat kezelést igénylő sérülést szenved.

 • Biztosítási összeg: 50.000,- Ft/biztosítási esemény

Gyermekfelszerelés-biztosítás

A gépjárműben szállított, legfeljebb 6 éves gyermek kényelmét és biztonságát szolgáló gyermekfelszerelésekben (pl. babakocsi, gyerekülés), valamint a gyermek etetéséhez és biztonságához használt elektronikai felszerelésekben (pl. bébiőr, ételmelegítő), töréskár, elemi és tűz kár miatt bekövetkező sérülésekre, illetve ezen tárgyaknak a gépjármű eltulajdonításából adódó kárára vonatkozik.

 • Biztosítási összeg: 150.000,- Ft/káresemény

Járművön kívül szállított sportfelszerelés biztosítás

A gépjárműre szabályosan felszerelt és a szerződő tulajdonában lévő sporteszközökre, illetve azok rögzítésére szolgáló felszerelésekre terjed ki, amennyiben a gépjármű töréskárt, elemi és tűzkárt szenved, és emiatt a sportfelszerelések sérülnek, megsemmisülnek.

 • Biztosítási összeg: 250.000,- Ft/biztosítási esemény

Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

A rendszám és forgalmi engedély ellopása vagy elvesztése esetén az okmányirodai költségek fedezetére

 • Biztosítási összeg: 20.000,- Ft/biztosítási esemény

Aktív kárrendezés biztosítás

 • Csak Aegonos GFB mellé köthető
 • Megtérítjük egy GFB káresemény következtében keletkezett károkat a károsult járműben a károkozó Biztosítója helyett
 • Csak „pléh károkat fizetünk”
 • Szükséges a tisztázott jogalap
 • A károkozónak érvényes felelősségbiztosítása kell legyen
 • A területi hatály csak Magyarország

Business csomag

A Business csomag két elemből áll:

 • emelt (200.000 Ft) biztosítási összegű poggyászbiztosításból és
 • adatmentés biztosításból, mely utóbbi keretében megtéríti társaságunk a biztosítási esemény miatt sérült adathordozó adatvesztése esetén az adat-visszanyerési eljárás költségeit (szintén 200.000 Ft értékig).

ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat