Adatbiztonság

A https://alkuszi.aegon.hu oldalainak látogatásakor megadott adatok biztonságáért az AEGON Magyarország Zrt. minden tőle telhetőt megtesz. Az adatkezelési folyamatokat az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük. Személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra és nem továbbítjuk közvetlen üzletszerzéssel foglalkozó harmadik félnek.