Aegon Tájékoztató_Üzletmenet folytonosság 13.1/Életbiztosítás – kötvénykölcsön újabb módozatokra

Update

A korona vírus (COVID19) terjedése és a veszélyhelyzet elrendelése következében kialakult helyzetre való tekintettel a Biztosító bizonyos módozatok esetében kötvénykölcsönt ajánl fel azon ügyfeleinek, akik díjfizetési nehézségeik kezelésére a díjmentesítési lehetőség, a díjfizetés szüneteltetése vagy a megtakarítási díjrész csökkentése nem nyújt megoldást.

A kötvénykölcsönben érintett szerződésekre könyvelt technikai díj eredményeként az érintett szerződések díjazási szabályai átmeneti jelleggel megváltoznak.

Jelen tájékoztató célja az ügyfeleknek felajánlható kötvénykölcsön szabályainak ismertetése és a jelenleg hatályban lévő Alkuszi és Banki Igazgatóság partnereire alkalmazott általános jutalékszabályzatának (azaz az 12/B/2019. sz. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Biztosítói Értékesítési, Életbiztosítási Vezérigazgató-helyettesi utasítás Közvetítőre vonatkozó szabályainak) az érintett szerződésekre vonatkozó megbízási díj visszaírási szabályaira vonatkozó átmeneti módosításának kihirdetése.

Általános szabályok

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2020. április 1-jei hatállyal kötvénykölcsön lehetőséget hirdetett meg

azon ügyfelei számára, akik az alábbiakban meghatározott megtakarítási életbiztosítási termékekkel rendelkeznek, és a megváltozott körülmények miatt díjfizetési nehézségeik áthidalására azt igénybe kívánják venni. A kötvénykölcsön lehetőségét a Biztosító 2020. május 13-ai hatállyal bővítette további meghatározott személybiztosítási módozatokra vonatkozóan.

Kötvénykölcsön 2020. április 1-jétől

Az érintett termékek köre:

 • Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás (NY–01),
 • Aegon Jövőtervező életbiztosítás (TR–03).

Hogyan működik az újonnan bevezetett kötvénykölcsön?

 • A biztosító fixen 6 havi díjnak megfelelő kötvénykölcsönt nyújt.
 • A nem havi díjfizetési gyakorisággal bíró szerződéseket havi díjfizetésűvé alakítjuk, illetve az értékkövetés elutasítását – amennyiben a kötvénykölcsön jóváírását követő 6 hónapban esedékes – bejegyezzük.
 • A kölcsönigényléssel együtt célszerű a csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás díjfizetési móddal rendelkező szerződéseket egyéni banki átutalásos díjfizetési módra átállítani. Erről ügyfelünk a saját bankjánál tud intézkedni, a biztosító felé pedig a kötvénykölcsön igénylő nyilatkozaton tud rendelkezni.

• Mivel a kötvénykölcsön igénylésének a célja a díjak kiegyenlítése, ezért a folyósított kötvénykölcsön összegét az alapbiztosítás kamatmentes díjszámláján írjuk jóvá. A kamatmentes díjszámláról mindig az esedékes havi díjat könyveljük a szerződés rendszeres díjas számlájára. Amikor a kötvénykölcsön összege nem fedezi a következő

egész havi biztosítási díjat, ismételten fennáll a díjfizetési kötelezettség. A szerződés díjrendezettségéről ügyfelünk folyamatosan tájékozódhat az online ügyfélszolgálaton, vagy a ti segítségeteket kérheti.

 • A kötvénykölcsön kamatmentes.

Kik igényelhetik?

Azon szerződések esetén nyújtható be igény, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

Hogyan kell igényelni?

A kialakult körülményekre való tekintettel a gyors ügyintézés végett online érdemes benyújtani. A honlapon található kötvénykölcsön szabályzat elfogadását követően nyújtható be az erre szolgáló nyilatkozat kitöltésével. A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyilatkozathoz mellékelni szükséges a személyazonosító okmány és lakcímkártya (kizárólag a címet tartalmazó oldaláról készített) másolatát is. A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a biztosító elfogadja a személyazonosító okmányok és a nyilatkozat fotójának vagy szkennelt verziójának elektronikusan történő megküldését.

A beküldés lehetséges módjai:

 1. Az ügyfél a honlapon a www.aegon.hu/irjonnekunk oldalon kiválasztja a „Meglévő szerződéssel kapcsolatos ügyintézés”-t, majd a „Kötvénykölcsön igénylése”-re kattint. Innen letölti a szükséges nyomtatványt, kitölti, majd csatolja a személyes dokumentumainak másolatával együtt.
 2. Az ügyfél (vagy érvényes alkuszi megbízással az alkusz) telefonos kérésére a CC átküldi az ügyfélnek az igényléshez szükséges dokumentumokat: Kötvénykölcsön szabályzat, Kötvénykölcsönt igénylő nyilatkozat. A szerződő ügyfél elolvassa, kitölti, majd szkennelve/fotózva visszaküldi az alkusznak a személyes dokumentumainak másolatával együtt. Az alkusz vagy az eDok vagy a PKR segítségével beküldi az AFC-be.

Milyen tartamra szól a kötvénykölcsön?

A kötvénykölcsön lejárata megegyezik a biztosítási szerződés alapbiztosításának a lejáratával, nyugdíjbiztosítás esetén a kötvénykölcsön tartama a nyugdíjbiztosítási szerződés alapbiztosításának lejáratánál egy évvel korábbi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötvénykölcsön mielőbbi törlesztése ajánlott, erre az éves kötvénykölcsön tartozásról szóló tájékoztatóban és az évfordulós levelekben is fel fogjuk hívni az érintett ügyfelek figyelmét.

Hogyan kell visszafizetni a kölcsönt?

 • A szerződőnek lehetősége van a kötvénykölcsönt rendkívüli díj befizetésekkel egyösszegben vagy több részletben törleszteni.
 • Ha az ügyfél nem törleszt, a biztosítónak lehetősége van arra, hogy a fennálló teljes kölcsöntartozás összegét bármely, a biztosítási szerződés megszűnésével járó szolgáltatás összegéből levonja beszámítással élve.
 • Részvisszavásárlás a kölcsöntartozás ideje alatt nem igényelhető.
 • A nyugdíjbiztosításra felvett kölcsönnel kapcsolatosan fontos, hogy a kötvénykölcsönt mielőbb, de még a nyugdíjbiztosítási szolgáltatást (a biztosító bármilyen jellegű kifizetését) megelőzően fizessék vissza. Ennek elmaradása negatív – adóvisszatérítést érintő – következményekkel jár, melynek részleteiről ügyfelünk szerződéskötéskor tájékoztatást kap a kötvénykölcsön szabályzatának elolvasásával.

Meddig tart a kötvénykölcsön igénylési lehetőség?

A kihirdetéstől visszavonásig érvényben marad.

Kötvénykölcsön kiterjesztése 2020. május 13-ától

A biztosító 2020. május 13-tól kiterjeszti a korábban meghirdetett kötvénykölcsön igénylésének lehetőségét. A fentebb leírtak továbbra is irányadók, de a következő pontokban bemutatjuk a korábban (2020. április 1.) meghirdetett kötvénykölcsön igénylési lehetőségtől való eltéréseket.

Az érintett termékek köre kibővült a következő termékmódozatokkal:

 • Aegon Bázis (KD–01),
 • Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás (NYIA–03),
 • Aegon Tempo Nyugdíjprogram (NYIA–04),
 • Távlat, Vénusz, Gyógyforrás, Baba–Mama Program (TR–01),
 • Aegon Nyugdíjbiztosítás, Matrix Future II. (TR–02),
 • Aegon Viva (WIA–00),
 • Aegon Életpálya Program (WR–01).

Hogyan működik az újonnan bevezetett kötvénykölcsön? — ELTÉRÉSEK

 • A kiterjesztett kötvénykölcsön esetén a havi díjfizetési gyakoriságtól eltérő szerződéseket nem alakítjuk át havi díjfizetésűvé, de a nyilatkozaton igényelhető a díjfizetés gyakoriságának módosítása, igénylés esetén viszont végrehajtandó.
 • A folyósított kötvénykölcsön teljes összegét a szerződésen lekönyveljük és befektetjük, mert ezek a termékek nem rendelkeznek kamatmentes díjszámlával, így a kötvénykölcsön a szerződés pénzalapján kerül jóváírásra.
 • A kötvénykölcsönnel rendelkező szerződés – amennyiben a szerződési feltételek rendelkeznek a szerződés díjmentesítésének lehetőségéről – akkor lesz alkalmas a későbbiekben díjmentesítésre, ha a pénzalap aktuális értékének a visszavásárlási költséggel és az aktuális kölcsönösszeggel csökkentett értéke pozitív, azaz a szerződés a fenti levonások után rendelkezik visszavásárlási összeggel.
 • A kötvénykölcsön lejárata tartamos életbiztosítások esetén megegyezik a szerződő biztosításának a lejáratával, élethosszig tartó életbiztosítások esetén a szerződés megszűnésének időpontjával. Nyugdíjbiztosítás esetén a kötvénykölcsön tartama a szerződő biztosításának lejáratánál egy évvel korábbi.

Kik igényelhetik? — ELTÉRÉSEK

 • A szerződés díjfizetési időszakából/tartamából még több mint egy év van hátra.
 • Az igénylésnek nem feltétele, a legalább 2 havi foglaló díj beérkezésének vizsgálata, mert ezek mind régebbi szerződések.

 

Módosuló megbízási díjra vonatkozó szabályok

A kötvénykölcsön összegéből kiegyenlített biztosítási díjak semmilyen típusú díjazásra nem jogosítanak. Bármely típusú megbízási díj kizárólag akkor fizethető a továbbiakban, ha az ügyfél általi díjfizetés újra folytatódik, továbbá minden feltétében megfelel a hatályos Jutalékszabályzatban megfogalmazott egyéb feltételeknek.

A kötvénykölcsön bevezetése kapcsán a 12/B/2019. sz. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Biztosítói Értékesítési, Életbiztosítási Vezérigazgató-helyettesi utasítás Közvetítőre vonatkozó szabályainak a következőkben részletezésre kerülő fejezetei, rendelkezései az itt meghatározottak szerint módosulnak.

Az új rendelkezések, szabályzati módosítások kizárólag az Alkuszi és Banki Igazgatóság szerződéses partnereinek szóló hatályos Jutalékszabályzatának tartalmát figyelembe véve érvényesek. Jelen határozat kiadásával egyidejűleg a Jutalékszabályzat alább nem tárgyalt részei változatlan tartalommal hatályosak

Módosuló megbízási díjra vonatkozó szabályok

A 12/B/2019. Jutalékszabályzat 5.3 Életbiztosítások fejezetének

5.3.4. TR-03/13403 – Aegon Jövőtervező életbiztosítás és 5.3.5. NY-01/13401 – Aegon Relax Plusz nyugdíjbiztosítás illetve az 5.3.11. Nem értékesíthető termékek fenntartási jutaléka  alfejezetének tartalma az alábbiak szerint változik:

Szerzési alapjutalék, porlasztott jutalék

Az érintett alfejezetek szabályai változatlan tartalommal hatályosak azon kikötéssel, hogy:

 1. a kötvénykölcsön összegéből kiegyenlített biztosítási díj alapján szerzési alapjutalék nem fizethető;
 2. beleértve ebbe az egyébként porlasztott szerzési jutalékra jogosító szerződéseket is.

Fenntartási jutalék

Az érintett alfejezetek szabályai változatlan tartalommal hatályosak azon kiegészítéssel, hogy:

 1. a kötvénykölcsön összegéből kiegyenlített biztosítási díj alapján fenntartási jutalék nem fizethető;
 2. továbbá ha a fenntartási jutalék indulási esedékessége a kötvénykölcsön időszakára esik, azaz a szerződésen érvényes kölcsöntartozás – akár teljes összegben, akár részlegesen – van nyilvántartva, akkor a fenntartási jutalék kezdeti fizetési időpontja értelemszerűen későbbre datálódik.

Jutalék-visszaírás

Az érintett alfejezetek jutalék-visszaírásra vonatkozó szabályai változatlan tartalommal hatályosak azon kiegészítéssel, hogy:

 1. a jutalék-visszaírás szabályzat szerint meghatározott időszaka és az ahhoz kapcsolódó jutalék-visszaírási mértékek változatlanok maradnak, azonban
 2. ha a kötvénykölcsön időszakának lejárta után a szerződés a Jutalékszabályzat alapján részletezett okokból jutalék-visszaírásban érintetté válik, akkor a díjjal rendezett hónapok megállapításakor a kötvénykölcsön időszakára eső időszak nem kerül figyelembe vételre (tehát a visszaírás időszaka -6 hónappal csúszik) mindaddig, amíg a szerződésen érvényes kölcsöntartozás – akár teljes összegben, akár részlegesen – van nyilvántartva.

A Biztosító fenntartja a jogot arra, hogy jelen tájékoztatóban meghirdetett kötvénykölcsön szabályzatát és ahhoz kapcsolódó megbízási díjazásra vonatkozó szabálymódosítást azonnali hatállyal megszakítsa, illetve előre mutatóan azonnali hatállyal visszavonja.