Aegon Tájékoztató_Üzletmenet folytonosság 11.0/Flotta Casco biztosítások e-ajánlattétel és szerződésmódosítás

Tájékoztatlak, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. a kialakult járványügyi helyzetben, tekintettel a személyes találkozások lecsökkent számára és az egyre elterjedtebb otthoni munkavégzés korlátozott technikai lehetőségeire a Flotta Casco biztosítások területén egyes eljárásait a következők szerint módosítja.

Amennyiben nincs lehetőség a dokumentumok ügyfél általi aláírására, úgy kérem, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt az alábbiak szerint járjatok el. Fontos, hogy a veszélyhelyzet elmúltával az aláírt dokumentumokat pótlólag meg kell küldeni a biztosító részére, a normál ügyrendnek megfelelően.

Flotta Casco biztosítási keretszerződéshez ELŐZETES AJÁNLAT érvényesíthető oly módon, hogy az ajánlati nyilatkozat az Ügyfél (Szerződő) e-mail címéről kerül megküldésre a biztosító megfelelő e-mail címére*. A megküldött biztosítási ajánlathoz csatolni kell az ajánlat alapját képező, a biztosító által korábban kiadott díjajánlatot, az e-mail szövegének pedig tartalmaznia kell a következő nyilatkozatot:

„Alulírott ____________________a mellékelt ajánlatot teszem..
Egyúttal kijelentem, hogy az ajánlattevő nevében jogosult vagyok jognyilatkozatot tenni és az ajánlattétel előtt a vonatkozó szabályzatokat és termékismertetőket a díjajánlattal együtt e-mailen átvettem és megismertem.

Flotta casco keretszerződés érvényesíthető oly módon, hogy a szerződés az Ügyfél (Szerződő) e-mail címéről kerül megküldésre a biztosító megfelelő e-mail címére*. A megküldött biztosítási szerződéshez csatolni kell a ajánlat szerződés alapját képező, a biztosító által korábban kiadott keretszerződést, az e-mail szövegének pedig tartalmaznia kell a következő nyilatkozatot:

„Alulírott ____________________a mellékelt, szerződést elfogadom, egyúttal kijelentem, hogy az ajánlattevő nevében jogosult vagyok jognyilatkozatot tenni”

*Érvényes előzetes ajánlat és szerződés a biztosítási feltételek szerint kizárólag a flottacascoadmin@aegon.hu címre, vagy arra az e-mail címre küldhető, melyről a Biztosító alkalmazottja a korábban a szerződési- illetve módosítási ajánlat alapját képező díjkalkulációt a Szerződőnek vagy képviselőjének megküldte.

  • A zálogkötelezetti- és lízingnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok egyelőre nem módosulnak.

A fenti rendelkezések 2020. április 01-től visszavonásig maradnak érvényben és vonatkoznak minden 2020. április 01. vagy azt követő kockázatviselési kezdetű  új szerzésre, illetve a 2020. április 01-jétől hatályos szerződés módosításokra.

 

Kollégáink ezután is mindent megtesznek a zökkenőmentes kiszolgálásotok érdekében

Kérem, a tájékoztatóban leírtakat szíveskedj átadni munkatársaidnak.

Jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel,

Vincze Géza
alkuszi és banki igazgató