Aegon Tájékoztató_Üzletmenet folytonosság 8.0/Vállalati biztosítások e-ajánlattétel és szerződésmódosítás, e-számlaküldés

Tájékoztatuk, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. a kialakult járványügyi helyzetben, tekintettel a személyes találkozások lecsökkent számára és az egyre elterjedtebb otthoni munkavégzés korlátozott technikai lehetőségeire a Vállalati vagyon-, felelősség- és szakmai felelősségbiztosítások (kivéve VBB) területén egyes eljárásait a következők szerint módosítja.

  • Amennyiben nincs lehetőség a dokumentumok Ügyfél általi aláírására, úgy kérem, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt az alábbiak szerint járjatok el.

  • Fontos, hogy a veszélyhelyzet elmúltával az aláírt dokumentumokat pótlólag meg kell küldeni a biztosító részére, a normál ügyrendnek megfelelően.

  • Új biztosítási ajánlat érvényesen tehető oly módon, hogy az ajánlati nyilatkozat az  Ügyfél (Szerződő) e-mail címéről kerül megküldésre a biztosító megfelelő e-mail címére*. A megküldött biztosítási ajánlathoz csatolni kell az ajánlat alapját képező, a biztosító által korábban kiadott díjajánlatot, az e-mail szövegének pedig tartalmaznia kell a következő nyilatkozatot:

„Alulírott ____________________a mellékelt, ________________sorszámú  ajánlatot teszem.

Egyúttal kijelentem, hogy az ajánlattevő nevében jogosult vagyok jognyilatkozatot tenni és az ajánlattétel előtt a vonatkozó szabályzatokat

és termékismertetőket a díjajánlattal együtt e-mailen átvettem és megismertem.”

  • Meglévő biztosítási szerződés >Meglévő biztosítási szerződés módosítására érvényesen tehető ajánlat oly módon, hogy az ajánlati nyilatkozat az Ügyfél (Szerződő) e-mail címéről kerül megküldésre a biztosító megfelelő e-mail címére*. A megküldött módosítási ajánlathoz csatolni kell az ajánlat alapját képező, a biztosító által korábban kiadott módosítási javaslatot vagy díjajánlatot. Az e-mail szövegének tartalmaznia kell a következő nyilatkozatot:

„Alulírott____________________a mellékelt ajánlatot teszem a ____________________ számú kötvény módosítására

és egyúttal nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nevében jogosult vagyok jognyilatkozatot tenni.”

*Érvényes ajánlat a biztosítási feltételek szerint csak a vagyonuzletag@aegon.hu címre, vagy arra az e-mail címre küldhető, melyről a Biztosító alkalmazottja a korábban a szerződési- illetve módosítási ajánlat alapját képező díjkalkulációt a Szerződőnek vagy képviselőjének megküldte.

 

  • A zálogkötelezetti- és lízingnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok egyelőre nem módosulnak.

A fenti rendelkezések 2020. április 01-től visszavonásig maradnak érvényben. Kollégáink ezután is mindent megtesznek a zökkenőmentes kiszolgálásotok érdekében.

 

A Corporate ügyfeleknek a biztosítási díjról kiállított számlát elektronikusan küldjük meg.

A kézbesítés módja, kinek küldjük a számlát?

  • amennyiben a Szerződő/Ügyfél e-mail kommunikációt választott és mailcímet adott meg, úgy a szerződőnek,
  • amennyiben a Szerződő/Ügyfél nem adott meg e-mail címet, úgy a partnergazda kapja a számlát.

A jelen tájékoztatóban megadot e-mail címmel aktualizált ügyviteli mailcímeket tartalmazó adatbázisunkat itt töltheted le >>

Jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel,

Vincze Géza
alkuszi és banki igazgató