Aegon Tájékoztató_Üzletmenet folytonosság 6.0/Kgfb ügyek intézése a koronavírus járvány ideje alatt és Aegon Világlátó utasbiztosítás – tavaszi változások

2020. március 18-tól – a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében – a kormányablakokban és az okmányirodákban kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény rendelkezései a koronavírus járvány idején is érvényesek, mind az esetleges károsultak, mind pedig a szerződéskötésre kötelezett üzemben tartók érdekében.

Valamint információkat olvashatsz  Világlátó utasbiztosításunkról, amit 2020. április 1-jétől megújítjuk!

 

A kialakult helyzetre tekintettel javasolt az elektronikus ügyintézés és díjfizetés minden olyan esetben, amikor ez lehetséges. Összegyűjtöttük a főbb tudnivalókat az Aegonnal kötött kgfb szerződések tekintetében.

 

 

  • Szerződéskötés és érdekmúlás tulajdonosváltással

Már forgalomban lévő gépjármű tulajdonos váltása esetén az új tulajdonos által kötött kgfb szerződés akkor is érvényes marad, ha az új tulajdonos bejegyzése a jelenlegi veszélyhelyzetben késik.A régi tulajdonos által kötött szerződés a tulajdonosváltással megszűnik, a megszűnés igazolható a teljes bizonyító erejű (a felek által aláírt és két tanúval igazolt) magánokirat (szkennelt, fényképezett) képének a biztosító részére e-mailen (contact.center.iratkezeles@aegon.hu) történő elküldésével.

  • Szerződéskötés új forgalomba helyezéssel

Értelemszerűen csak forgalomba helyezett jármű vehet részt a forgalomban, és erre kell érvényes kgfb-vel rendelkezni. A kgfb-t közvetlenül forgalomba helyezés előtt célszerű megkötni. Javasolom, a kgfb megkötése előtt az ügyfél konzultáljon a gépjármű kereskedővel, hogy a jelen helyzetben reálisan mikorra várható a forgalomba helyezés.

  • Szerződéskötés és érdekmúlás üzemben tartó váltással

Tulajdonostól elkülönült üzemben tartó (ill. annak változása esetén) az új üzemben tartó által kötött kgfb-t az üzemben tartó BM nyilvántartásba való bejegyzése helyezi hatályba, és erre a törvény maximum 30 napot ad. Ezért fontos, hogy az új kgfb megkötését követő 30 napon belül jegyezze be a Kormányablak az új üzemben tartót, ellenkező esetben nincs kgfb fedezete az új üzemben tartónak. A régi üzemben tartó által kötött kgfb-t is az új üzemben tartó bejegyzése szünteti meg, amíg tehát ez nem történik meg, addig a régi üzemben tartónak kell a díjat fizetnie.

  • Szüneteltetés, ügyfélkapun elektronikusan intézhető ügyek

A nyilvántartásbeli regisztráció és a felelősségbiztosítási fedezet szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért a biztosító csak akkor tudja szüneteltetni a kgfb szerződést, ha a járművet a forgalomból ideiglenes kivonták (kérelemre, vagy hivatalból). Kivonás hiányában az üzemben tartó nem maradhat felelősségbiztosítási fedezet nélkül. Az ideiglenes kivonás, annak hosszabbítása és a forgalomba való visszahelyezés ügyfélkapun elektronikusan is intézhető:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/JarmuKerelemInditasa.xhtml

  • Hagyatéki ügyek

Halálesetet követően az érvényes kgfb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30 napig díjfizetéssel hatályban tartható. A jogerős hagyatéki végzéssel kapcsolatos ügyintézéshez annak szkennelt, fényképezett, e-mailen (contact.center.iratkezeles@aegon.hu) küldött képét társaságunk elfogadja.

 

 

Világlátó utasbiztosításunkat 2020. április 1-jétől megújítjuk! A fontosabb változásokat összefoglalom számotokra. Csatolva küldöm a 2020.április 1-jétől érvényes szabályzatot és szolgáltatási táblát (küldöm a kettőt egybe-dolgozva is). Kérem, hogy jövő szerdán és azt követően születő szerződéseknél már ezeket használjátok. 2020. április első napjától új partner, az SOS Hungary Kft. látja el az Aegon utasbiztosítások kárrendezési és asszisztőri feladatait.

 

A szolgáltató váltását felhasználva további módosításokat is bevezetünk, ezek:

  • A hatályba lépés időpontja a szabályzat elején és végén április 1-re változik.
  • Lazítottunk a biztosításba vonható személyek körén. Eddig csak az lehetett biztosított, aki rendelkezett magyarországi lakcímmel és társadalombiztosítással. 2020.04.01-jétől „biztosított lehet továbbá az a Magyarországgal határos ország területén élő személy is, akinek ebben az országban van állandó lakhelye és rendelkezik érvényes kötelező egészségbiztosítással“. Ez a mondat új pontként jelenik meg a szabályzat I. fejezet 4.2.1 pontjában.
  • Egyértelműsítettük, hogy az utasbiztosítás nem támogatja a külföldi munkavégzést. A szabályzat eddig sem „engedte” külföldön munkát vállaló biztosított legyen, a jövőben erre külön pontban (I. fejezet, 4.3.1 pontja) kitérünk, mely szerint: „Nem lehetnek biztosítottak a külföldön munkát végző személyek.”
  • A hatályba lépés időpontja a szolgáltatási- és díjtábla felső részén 2020. április 1-re változik, de a tartalma nem módosul.

A legfontosabb pozitív változás: tágítjuk a biztosítottak körét!

 

Kiváló egészséget és új Aegonos szerződéseket kívánok!

Üdvözlettel,

Vincze Géza

alkuszi és banki igazgató