Aegon Tájékoztató-Üzletmenet folytonosság 2.0/Corporate és casco szemle információk

Célom, hogy a krízishelyzet időszakában rendre hasznos információkkal segítsem mindennapi értékesítési és ügyfélkiszolgálási munkátokat.A információfolyamban megtartom az előzetesen kiküldött tartalmakat és amennyiben azokhoz kapcsolódóan változás lesz, akkor azt külön jelzem.

Most két fő témát érintő információt osztok meg veletek, ezek:

 • A Corporate ügyfelek ajánlati, állománykezelési folyamataihoz adok kontaktgyűjteményt, továbbá
 • A CASCO kockázatelbírálási folyamat szemléjéhez adok tájékoztatót.

Kérem, hogy a csoportos élet- és balesetbiztosítási, a csoportos egészségbiztosítási a vállalati vagyon- és felelőségbiztosítások továbbá a flotta casco biztosítások ajánlattételi dokumentációt és minden további kapcsolódó igényt, dokumentációt (a teljesség igénye nélkül pl. új ajánlat, létszámszámváltozás bejelentése, új telephely fedezetbe vonása, biztosítási összeg módosítása, fedezetigazolás, zálogkötelezetti nyilatkozat, adatközlő, gépjármű szaporulat bejelentése), elfogadott díjtájékoztatót az Alkuszi Ügyrendi és Jutalékmegállapodás 1.sz. melléklet (Ügyrend) 24. pontjában írtakhoz képest az üzletmenet folytonosságot biztosítva, az itt megadott e-mail címekre szíveskedjetek küldeni.

Hogyan? A dokumentumokat digitalizálva pl. szkennelve, képfájlban és FONTOS! olvasható minőségben megküldve.

A Corporate Igazgatóság munkatársai home office-ban dolgoznak, így a Vállalati Call center hívása helyett is kérem, hogy az e-mailos kommunikációt használjátok.

A dokumentumok visszaküldése szintén elektronikusan történik. Postai kézbesítést most nem alkalmazunk.

A vállalati és a flotta casco biztosítások díjkalkuláció kéréseit, az igényelt kockázatok vállalását a már megismert és megszokott módon és elérhetőségeken, a kockázatvállaló kollégákkal tudjátok egyeztetni  Aegon_Corporate-Vállalói lista

  • A vállalati vagyonbiztosítások állománykezelésével kapcsolatos kérdéseiteket kérem, hogy a vagyonadmin@aegon.hu címre írjátok meg
  • A flotta casco szerződések állománykezelésével kapcsolatosan kérem, hogy a flottacascoadmin@aegon.hu címre szíveskedjetek írni
  • A csoportos élet- és balesetbiztosításnál kérem, hogy annak a kollégánknak küldj meg mindent, akivel az ügyletről, a díjtájékoztatóról, az ajánlatról egyeztettél, leveleztél:  Erszény Krisztián: erszeny.krisztian@aegon.hu   Pető Kiss-Evelin: peto-kiss.evelin@aegon.hu
  • A csoportos élet- és balesetbiztosításnál a már élő szerződések díjkönyvelését és állományváltozását László Hajnallal tudod egyeztetni:  laszlo.hajnal2@aegon.hu (munkatársunk nem azonos az Alkuszi és Banki Igazgatóságon dolgozó László Hajnallal!)
  • A csoportos egészségbiztosításnál kérjük, hogy Tokody Rékának: tokody.reka@aegon.hu írj.

A casco kockázatvállalási szabályok és eljárások a korona vírus járvány idején is a korábbiak szerint működnek. A gépjárművek szemléje során azonban kérjük, hogy a vírus terjedésének megakadályozása érdekében az egészségügyi előírásokat maximálisan szíveskedjetek szem előtt tartani, mint pl. kézfogás, egyéb kontaktus kerülése, távolság tartás, szabad térben végzett szemle, egyszerre legfeljebb két személy legyen jelen (egy a szerződő képviseletében, egy pedig a szemlét végző szakértő) stb. Abban az esetben, ha a gépjármű a kockázatvállalási szabályaink értelmében szemleköteles és a szemle elvégzése nem lehetséges, a casco ajánlat elutasításra kerül (a korábbi gyakorlathoz hasonlóan).

 

Kérem, hogy az információkat folyamatosan szíveskedj megosztani munkatársaiddal.

Megértő együttműködéseteket kérem és egyben köszönöm!

 

Üdvözlettel,

Vincze Géza

alkuszi és banki igazgató