Vitál (PR-01) kockázatelbírálási akció FrontEnd támogatása

A 2016. április 25-én (012/2016. sz. Téjékoztató – Aegon Vitál AKCIÓ) és a 2016. április 27-én küldött tájékoztatók értelmében a 2016. április 22. és október 31. között felvett Vitál ajánlatok esetében meghatározott életkorok és biztosítási összegek esetében lehetőséget biztosítunk a standard dohányzó helyett a standard nemdohányzó díjkategória alkalmazására. Ezekben az esetekben az „A” típusú orvosi vizsgálat – és ennek részeként a szárazvér (kotinin) teszt – elvégzésétől eltekintünk. Az akció által érintett ajánlatoknál abban az esetben is eltekintünk az „A” típusú orvosi vizsgálattól, amennyiben a biztosított valóban nemdohányzó. 2016. július 1-jétől kezdődően a FrontEnd támogatást nyújt az akciós Vitál ajánlatok felvételéhez, melynek részleteit jelen kiegészítő tájékoztató tartalmazza. A jelen tájékoztató fentebb hivatkozott tájékoztatók technikai kiegészítésként szolgál, azonban alapjaiban nem írja felül azokat.

A módosult működést a könnyebb érthetőség kedvéért FeMobile képernyőkkel is illusztráljuk.

1. Díjkalkuláció

Első lépésben kitöltjük az „Alapadatok”, majd a „Kalkuláció” képernyőket. Amint a „Kalkuláció” képernyőn beírtuk a „Haláleseti biztosítási összeg” értékét, a FE ellenőrzést végez, és visszairányít az Alapadatok képernyőre, ahol megjelenik egy új kérdés „Vitál kockázatelbírálási akció?” szöveggel.

vitalfe1

 

Amennyiben erre „Igen” választ adunk, „A biztosított dohányzó?” kérdés átváltozik az alábbira:  „A díjkalkuláció az alábbi dohányzási szokások alapján történik”. Emellett a válasz „Nem dohányzó”-ra vált, és inaktívvá válik. Amennyiben mégsem akciós ajánlatot akarunk felvenni, a „Vitál kockázatelbírálási akció?” kérdésre adott választ átállítjuk „Nem”-re.

Amennyiben akciós ajánlatot veszünk fel, a „Kalkuláció” képernyőn a „Haláleseti kiegészítő”-höz nem tudunk megadni biztosítási összeget, mert akciós ajánlathoz ilyen kiegészítő nem vehető fel.

vitalfe2

Amennyiben a biztosított életkora és a haláleseti biztosítási összeg alapján az ajánlat nem felel meg az akciós szabályoknak, az alábbi üzenetet kapjuk: „A megadott életkor és biztosítási összeg nem felel meg az akciós feltételeknek!”

vitalfe3

Amennyiben sikerült végigmennünk a díjkalkuláción, a Műveletek között a „Számol” művelet elvégzését követően láthatjuk a kockázatelbírálási feltételeknél, hogy „A szerződés kockázatfelmérési és egészségi nyilatkozattal köthető.”

vitalfe4

Ezt követően lépjünk tovább az ajánlatfelvételhez az „Ajánlat” művelet elvégzésével!

2. Ajánlatfelvétel

Az ajánlatfelvételnél csak azon pontokra térünk ki, amelyeknél változás történt. Az első ilyen pont az EÜ Nyilatkozat „Általános kérdések 2.” fülén található. Az ezen a fülön található „Csatolt mellékletek” pontot mostantól üresen hagyjuk, és a „Megrendelt orvosi vizsgálat”-ot sem kell átállítanunk:

vitalfe5

Az „Egészségi kérdések” fülön a 9. pont akciós ajánlat esetében szabadon kitölthető, itt be kell jelölni, hogy a biztosított valójában dohányzik-e, vagy sem, és a kiegészítő információkat is be kell írni.

vitalfe6


3. Ajánlati dokumentum

Mind az előajánlati nyomtatványon, mind a végleges ajánlaton két dolog jelzi, hogy akciós Vitál ajánlatról van szó.

„A Szerződő AJÁNLATA” első oldalán a jobb felső sarokban megjelenik a „VITÁL AKCIÓ” szöveg:

vitalfe7

„A Szerződő AJÁNLATA” második oldalának középen megjelenik egy záradék:

„A biztosító eltekint a szárazvér (kotinin) teszt elvégzésétől, és egyben a nemdohányzó kategóriát alkalmazza az alapbiztosítás díjának kiszámításakor abban az esetben is, ha az ügyfél dohányzó.”

vitalfe8

 

Tájékoztató_Vital_akció_FE_támogatással_20160701 doc