Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt, mint képző intézmény

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2008-óta szerepel a Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint függő biztosításközvetítői képzési és vizsgáztatási tevékenységet végző szerv.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2008-óta szerepel a Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint függő biztosításközvetítői képzési és vizsgáztatási tevékenységet végző szerv

Függő tevékenységi engedélyünket 2011-ben bővítettük ki a független képzésekre és vizsgákra, majd az AEGON Lakástakarék termék megjelenésével egy időben, 2013-ban engedélyt kértünk és kaptunk az MNB-től arra, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe kerüljünk.

Adatok:

 • Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
 • Cégjegyzék száma: 01-10-041365
 • Adószáma: 10389395-4-44
 • FMK nyilvántartásba vétel időpontja: 2008.10.01.
 • Száma: 00897-2008
 • OM azonosító: 9000020

A nyilvántartásba kerülés óta, az AEGON, mint képző és vizsgaszerv állandó, az MNB által jóváhagyott, gyakorlott szakmai oktatói gárdával dolgozik. Oktatóink hosszú évek óta erősítik az AEGON csapatát. Szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal és naprakész biztosítási és pénzügyi piaci ismereteikkel, lendületes és tartalmas órákkal segítik a csoportok sikeres felkészülését a hatósági vizsgára.

A hatósági képzésen részt vevők felkészülését  nyomtatott formátumú  és elektronikus tananyag, valamint  az MNB vizsgakérdéseit és azok megoldásait tartalmazó tesztkitöltő segédanyag segíti. Az oktatási napok végén gyakorlótesztekkel támogatjuk a nap folyamán elsajátított anyag ismétlését, rendszerezését és a tudás mérését.            

Az oktatóink telefonon és e-mailben is elérhetők annak érdekében, hogy az önálló tanulási fázis során esetlegesen felmerülő kérdéseket megválaszolják. A vizsgák során minden esetben nyomon követik a saját csapatuk eredményeit.

Lelkiismeretes szakmai munkánkat éves szintén és vizsgatípusonként több száz sikeres vizsgázó, és több tucat üzleti partner tanúsítja.

Az AEGON saját oktatási központtal rendelkezik Budapesten a Római-parton, ahol festői és nyugodt környezetben folynak az oktatások.

Biztosításközvetítői hatósági képzéseket kéthetente indítunk az üzletkötő jelöltek számára, míg pénzügyi képzéseink havi rendszerességgel kerülnek meghirdetésre. A hatósági képzéseket külön  megállapodás alapján is megtartjuk, előre egyezetett időpontban és helyszínen.                                                                                                                             

Az Római-part Oktatási Központban kérés esetén akár teljes ellátást és szállást is tudunk biztosítani a csoportok részére. Ennek díját a képzés ára nem tartalmazza.

A hatósági vizsgáink helyszíne Budapesten (általában) a nagyobb létszám és a gyorsabb megközelíthetőség miatt egy a Népliget közelében található három csillagos szálloda, ahol nyugodt és az előírásoknak megfelelő vizsgakörülményekkel támogatjuk a sikeres hatósági vizsgát.

Igény és megfelelő csoportlétszám, valamint az előírásoknak megfelelő terem biztosítása esetén lehetőséget biztosítunk a partnereknél kihelyezett vizsga megtartására is. 

A képzést, valamit a vizsgát megelőzően a részt vevők számára (vagy a külső partner által megjelölt kapcsolattartó részére) e-mail formájában küldjük meg a szükséges formanyomtatványokat és adunk tájékoztatást a helyszínre, az időpontra vonatkozóan.

Néhány szám a képzésekre és a vizsgákra vonatkozóan:

2014

 

Biztosítási hatósági képzési csoport száma (db)

27

Képzésen részt vettek száma (fő)

489

Pénzügyi hatósági képzési csoport száma (db)

39

Képzésen részt vettek száma

583

 

2014

Sikeres biztosítási hatósági vizsgát tett a vizsgára jelentkezők

83%-a

Sikeres pénzügyi hatósági vizsgát tett a vizsgára jelentkezők

76%-a

A hatósági képzések és vizsgák típusai

Biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsga

 

A Biztosítási törvény 2008. július 1-től életbe lépett szabályozása értelmében ettől az időponttól kezdve azon biztosításközvetítők jegyezhetők be, vagy maradhatnak az MNB által vezetett Biztosításközvetítői regiszterbe, akik:

 1. felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
 2. rendelkeznek az OKJ államilag elismert biztosításszakmai szakképesítéssel
 3. függő- vagy független biztosításközvetítő hatósági vizsgával rendelkeznek.

 

A képzés tartalmi elemei, óraszámai és hossza:

 

  Modulok

Függő

Független

Különbözeti

   

3 nap

4 nap

1 nap

1 Pénzügyi és biztosítási piac szereplői

10 óra

10 óra

2 Biztosításszakmai alapfogalmak

10 óra

10 óra

3 Biztosítási szerződésjog

10 óra

10 óra

4 Független biztosítás- szakmai alapismeretek

10 óra

10 óra

 

A vizsgára bocsátás feltétele legalább a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel.A megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén a résztvevő nem jelenthető le a hatósági vizsgára.

Vizsga legkorábban a képzést követően 15 nappal tehető.

A függő biztosításközvetítői hatósági vizsga: a „Pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „Biztosításszakmai alapfogalmak” és a „Biztosítási szerződésjog” vizsgatárgyakból áll.

A független biztosításközvetítői hatósági vizsga és a különbözeti vizsga esetén a teljes anyagból készülni kell: a „Pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „Biztosításszakmai alapfogalmak” és a „Biztosítási szerződésjog” és aFüggetlen biztosítás- szakmai alapismeretek”.

Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell teljesíteni.

A biztosításközvetítői hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

A Hatóság (MNB) minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szervírásban értesíti.

Hatósági vizsgára az jelentkezhet:

 • aki rendelkezik érettségi vizsgával, vagy
 • aki biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.A hatósági vizsgára történő jelentkezés az oktatásszervezők által megküldött formanyomtatványok kitöltésével és azok benyújtásával történik, amelyhez csatolni kell a vizsgázó érettségi bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a képzési és vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást.A képzés indítása előtt az oktatásszervezők ellenőrzik a részt vevő által kitöltött és összekészített dokumentációt és hiányok esetén megadják a pótlás határidejét.Az MNB-től kapott időpontban a vizsgázó hatósági vizsgát tesz (írásban) az MNB által jóváhagyott, illetve delegált vizsgaelnökök felügyeletével. A vizsgaelnökök a helyszínen értékelik a vizsgát és hirdetik ki az eredményt. A sikeres vizsgázók részére az MNB tanúsítványt állít ki, melyet tértivevényesen postázunk.A feladatlap megoldására függő biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén 40 (negyven) perc, független biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén 60 (hatvan) perc, különbözeti hatósági vizsga esetén 20 (húsz) perc áll a vizsgázók rendelkezésére.

  A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható pontszám legalább 75%-át elérte.

A pótvizsgára újabb jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót kell kitölteni és befizetni a vizsgadíjat.

Az oktatásszervezők jelen vannak a hatósági vizsgán, felügyelik annak menetét és biztosítják a zavartalan körülményeket, valamint a vizsgát követően tájékoztatják a részt vevőket a tanúsítványok kipostázásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve segítik a pótvizsgások jelentkezését a következő vizsgaalkalomra.

Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés és vizsga

 

A képesítés megszerzésére kötelezett pénzügyi szolgáltatás közvetítéssel foglalkozó munkavállalók, akik nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettség vagy középiskolai végzettség és mellette a következő képesítések valamelyikével:

ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,

bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,

bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,

bd) banki szakügyintézői szakképesítéssel,

be) pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,

bf) értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,

bg) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,

bh) tőzsdei szakvizsgával,

bi) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),

bj) valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),

bk) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,

bl) a ba)-bk) pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel

A képzés tartalmi elemei, óraszáma és hossza:

  Modulok

      3 nap                                 3 nap

1 A pénzügyi piacok

5 óra

2 Általános jogi ismeretek         5 óra
3 Lakossági megtakarítási és befektetési termékek

5 óra

4  Hitelezési alapfogalmak         5 óra
5  Hiteltípusok és hiteltermékek

5 óra

6 A mikro-, kis és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

5 óra

A vizsgára bocsátás feltétele legalább a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel. A megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén a résztvevő nem jelenthető le a hatósági vizsgára.

Vizsga legkorábban a képzést követően 15 nappal tehető.

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsga:  „A pénzügyi piacok” az „Általános jogi ismeretek” a „Lakossági megtakarítási és befektetési termékek” a „Hitelezési alapfogalmak” a „Hiteltípusok és hiteltermékek” és  „A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

A Hatóság (MNB) minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szerv írásban értesíti.

Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább a középfokú iskola utolsó évfolyamát elvégezte, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 (tizenkettő) hónapon belül befejezte, amiről a képző szerv által kiállított igazolással rendelkezik.

A hatósági vizsgára történő jelentkezés az oktatásszervezők által megküldött formanyomtatványok kitöltésével és azok benyújtásával történik, amelyhez csatolni kell a vizsgázó érettségi bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a képzési és vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást.

A képzés indítása előtt az oktatásszervezők ellenőrzik a részt vevő által kitöltött és összekészített dokumentációt és hiányok esetén megadják a pótlás határidejét.

A vizsga 60 kérdéses feleletválasztós tesztből áll, 60 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a teszt kitöltéséhez.

A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható pontszám legalább 75%-át elérte (minimum 45 helyes válasz).

Az MNB-től kapott időpontban a vizsgázó hatósági vizsgát tesz (írásban) az MNB által jóváhagyott, illetve delegált vizsgaelnökök felügyeletével. A vizsgaelnökök a helyszínen értékelik a vizsgát és hirdetik ki az eredményt. A sikeres vizsgázók részére az MNB tanúsítványt állít ki, melyet tértivevényesen postázunk.

Sikertelen hatósági vizsga esetén a hatósági képzés megismétlése tizenkét hónapon belül nem kötelező az újabb hatósági vizsgára történő jelentkezéshez.

A pótvizsgára újabb jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót kell kitölteni és befizetni a vizsgadíjat.

Az oktatásszervezők jelen vannak a hatósági vizsgán, felügyelik annak menetét és biztosítják a zavartalan körülményeket, valamint a vizsgát követően tájékoztatják a részt vevőket a tanúsítványok kipostázásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve segítik a pótvizsgások jelentkezését a következő vizsgaalkalomra.

 

A képzésekre és vizsgákra történő jelentkezés módja, és feltételei

 

A meghirdetett hatósági csoportokba a jelentkezés a kezdés napját megelőzően legkésőbb 4 munkanappal történik, az AEGON oktatásszervezőinél.

A privát vállalati csoport indítására történő igényt az oktatási vezető felé kell jelezni. Ebben az esetben a képzés és a vizsga időpontjai és helyszínei, valamint a határidők és a dokumentáció a további egyeztetések eredményeképpen alakul.

A meghirdetett csoportok esetében a jelentkező a képzés első napjára az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokat, illetve a következő dokumentumokat kell, hogy magával hozza:

 1. Nyilatkozat a munkaerő-piaci státuszról – 1 példányban kell kitölteni
 2. Képzési szerződés: 2 példányban kell kitölteni
 3. Az érettségi bizonyítvány hitelesített másolata, melyet az eredeti okiratot kiállító intézmény, illetve közjegyző jogosult kiállítani.
 4. Jelentkezési lap a vizsgára – 2 példányban kell kitölteni NYOMTATOTT BETŰKKEL
 5. Kitöltési útmutató – 2 példányban kell kitölteni
 6. A képzési és vizsgadíj befizetést igazoló csekkszelvény/befizetési igazolás másolata

Ezen nyomtatványokat, valamint a képzésre vonatkozó információkat a részt vevők számára a képzést megelőzően e-mail formájában küldjük meg

Minden dokumentumot KÉK színű tollal kell kitölteni, aláírni, és eredeti példányban meghozni a fent megadott darabszámban. Megfelelő keltezéssel kell ellátni, ami legkésőbb az első oktatási nap dátuma.

 

A befizetésről az AEGON Biztosító Zrt. pénzügyi osztálya számlát állít ki, ezért a megjegyzés rovatban OLVASHATÓAN azt a nevet, és címet kell feltüntetni, amire a számlát kéri (ennek nem kell megegyeznie a résztvevő nevével, és címével). A képzési szerződésen a számla kiállításához szükséges adatokat szintén meg kell adni. Amennyiben csoportos megrendelésről van szó, ahol a képzés és/vagy vizsga díját a megrendelő egy összegben fizeti meg, lehetőség van az átutalásos számla ellenében történő fizetésre is.

A budapesti csoportok esetében az oktatásszervező munkatársak a képzés első reggelén kimennek az oktatás helyszínére, ahol személyesen ellenőrzik a részt vevők képzési anyagait. Segítenek a hiányzó dokumentumok kitöltésében, és egyeztetik az elmaradt hitelesített bizonyítványokat pótlásának végső határidejét.

A vizsgára bocsátás feltétele a megadott dokumentumok hiánytalan bemutatása és a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel.

Az esetleges sikertelen vizsgát követően a vizsgázó a vizsga helyszínén tájékoztatást kap a lehetséges pótvizsga időpontokról, és megkapja a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. A pótvizsga legkorábbi időpontja a vizsgát követő 21. nap.

A hatósági vizsgák esetében a jelentkezőnek lehetősége van a vizsga halasztására. Azt legkésőbb a vizsgát megelőzően 72 órával tehetik meg. A halasztást e-mail formájában kell megküldeni az oktatásszervező részére, aki a kérést továbbítja az MNB felé.

Ebben az esetben a következő vizsgaalkalomra a vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül lehet jelentkezni a szükséges nyomtatványok ismételt kitöltésével (jelentkezési lap, kitöltési útmutató).

Abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelenik meg a meghirdetett vizsgán, és azt megelőzően legkésőbb 72 órával nem jelezte távolmaradási szándékát a következő vizsgaalkalomra ismételten be kell fizetnie a vizsgadíjat az MNB részérem, kivéve, ha a távolmaradását igazolta pl. a vizsga napjára szóló orvosi igazolással.

 

A hatósági képzések és vizsgák ára

Az árak tartalmazzák a képzés, a vizsga és a vizsgaszervezés díját is. Valamint az AEGON együttműködő, értékesítési partnerei által delegált személyek vagy csoportok esetében a nyomtatott formátumú tananyagot (nem értékesítési partnerek esetében kizárólag elektronikus tananyagot), valamint az elektronikus, a tanulást segítő az MNB vizsgakérdéseit és azok megoldásait tartalmazó Excel táblát.

Külön kérés esetén a Római-part Oktatási Központban akár teljes ellátást és szállást is tudunk biztosítani a csoportok részére. Ennek díját a képzés ára nem tartalmazza.

 

Az árak az AEGON Oktatási Központjában tartandó képzésekre vonatkoznak, vagy kihelyezett képzések esetén a megrendelő által biztosított oktatóterem esetén érvényesek.

Képzés típusa

      Ár/fő                                  3 nap

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

25.000 Ft/fő

Független biztosításközvetítői hatósági képzés  34.000 Ft/fő
Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

30.000 Ft/fő

 

Képzési és a vizsgahelyszín kizárólag az MNB által engedélyezett terem lehet, így kihelyezett képzések esetén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, hozzá kell járulni a terem az AEGON, mint képző és vizsgaszerv által történő használatához, illetve nyilatkozni kell arról, hogy az adott terem oktatási és/vagy vizsga célokra megfelelő.

A vállalati külön csoportok indításához a minimális résztvevői létszám 15 fő. A pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés esetén törvényi előírás alapján a csoportok maximális létszáma 30 fő.

Pótvizsgadíjak

      Ár/fő                                  3 nap

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

10.000 Ft/fő

Független biztosításközvetítői hatósági képzés  13.000 Ft/fő
Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

13.000 Ft/fő

 

Kihelyezett önálló pótvizsgát minimum 15 fő jelenléte esetén szervezünk. Abban az esetben, ha a pótvizsgások száma kevesebb 15 főnél, valamely budapesti vagy egyéb vidéken szervezett vizsgaidőpontra tudnak becsatlakozni a vizsgát ismétlők.

 

 

 

 

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt, mint képző intézmény

 

 

 

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2008-óta szerepel a Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint függő biztosításközvetítői képzési és vizsgáztatási tevékenységet végző szerv.

 

Függő tevékenységi engedélyünket 2011-ben bővítettük ki a független képzésekre és vizsgákra, majd az AEGON Lakástakarék termék megjelenésével egy időben, 2013-ban engedélyt kértünk és kaptunk az MNB-től arra, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe kerüljünk.

 

Adatok:

 

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

 

Cégjegyzék száma: 01-10-041365

 

Adószáma: 10389395-4-44

 

FMK nyilvántartásba vétel időpontja: 2008.10.01.

 

Száma: 00897-2008

 

OM azonosító: 9000020

 

A nyilvántartásba kerülés óta, az AEGON, mint képző és vizsgaszerv állandó, az MNB által jóváhagyott, gyakorlott szakmai oktatói gárdával dolgozik. Oktatóink hosszú évek óta erősítik az AEGON csapatát. Szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal és naprakész biztosítási és pénzügyi piaci ismereteikkel, lendületes és tartalmas órákkal segítik a csoportok sikeres felkészülését a hatósági vizsgára.

 

 

 

A hatósági képzésen részt vevők felkészülését  nyomtatott formátumú  és elektronikus tananyag, valamint  az MNB vizsgakérdéseit és azok megoldásait tartalmazó tesztkitöltő segédanyag segíti.

 

Az oktatási napok végén gyakorlótesztekkel támogatjuk a nap folyamán elsajátított anyag ismétlését, rendszerezését és a tudás mérését.

 

Az oktatóink telefonon és e-mailben is elérhetők annak érdekében, hogy az önálló tanulási fázis során esetlegesen felmerülő kérdéseket megválaszolják. A vizsgák során minden esetben nyomon követik a saját csapatuk eredményeit.

 

Lelkiismeretes szakmai munkánkat éves szintén és vizsgatípusonként több száz sikeres vizsgázó, és több tucat üzleti partner tanúsítja.

 

Az AEGON saját oktatási központtal rendelkezik Budapesten a Római-parton, ahol festői és nyugodt környezetben folynak az oktatások.

 

Biztosításközvetítői hatósági képzéseket kéthetente indítunk az üzletkötő jelöltek számára, míg pénzügyi képzéseink havi rendszerességgel kerülnek meghirdetésre. A hatósági képzéseket külön  megállapodás alapján is megtartjuk, előre egyezetett időpontban és helyszínen.

 

Az Római-part Oktatási Központban kérés esetén akár teljes ellátást és szállást is tudunk biztosítani a csoportok részére. Ennek díját a képzés ára nem tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatósági vizsgáink helyszíne Budapesten (általában) a nagyobb létszám és a gyorsabb megközelíthetőség miatt egy a Népliget közelében található három csillagos szálloda, ahol nyugodt és az előírásoknak megfelelő vizsgakörülményekkel támogatjuk a sikeres hatósági vizsgát.

 

Igény és megfelelő csoportlétszám, valamint az előírásoknak megfelelő terem biztosítása esetén lehetőséget biztosítunk a partnereknél kihelyezett vizsga megtartására is. 

 

A képzést, valamit a vizsgát megelőzően a részt vevők számára (vagy a külső partner által megjelölt kapcsolattartó részére) e-mail formájában küldjük meg a szükséges formanyomtatványokat és adunk tájékoztatást a helyszínre, az időpontra vonatkozóan.

 

 

 

Néhány szám a képzésekre és a vizsgákra vonatkozóan:

 

2014

 

Biztosítási hatósági képzési csoport száma (db)

27

Képzésen részt vettek száma (fő)

489

Pénzügyi hatósági képzési csoport száma (db)

39

Képzésen részt vettek száma

583

 

 

 

2014

Sikeres biztosítási hatósági vizsgát tett a vizsgára jelentkezők

83%-a

Sikeres pénzügyi hatósági vizsgát tett a vizsgára jelentkezők

76%-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatósági képzések és vizsgák típusai

 

 

 

Biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsga

 

 

 

A Biztosítási törvény 2008. július 1-től életbe lépett szabályozása értelmében ettől az időponttól kezdve azon biztosításközvetítők jegyezhetők be, vagy maradhatnak az MNB által vezetett Biztosításközvetítői regiszterbe, akik:

 

 1. felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
 2. rendelkeznek az OKJ államilag elismert biztosításszakmai szakképesítéssel
 3. függő- vagy független biztosításközvetítő hatósági vizsgával rendelkeznek.

 

 

 

A képzés tartalmi elemei, óraszámai és hossza:

 

 

 

  Modulok

Függő

Független

Különbözeti

   

3 nap

4 nap

1 nap

1 Pénzügyi és biztosítási piac szereplői

10 óra

10 óra

2 Biztosításszakmai alapfogalmak

10 óra

10 óra

3 Biztosítási szerződésjog

10 óra

10 óra

4 Független biztosítás- szakmai alapismeretek

10 óra

10 óra

 

 

 

A vizsgára bocsátás feltétele legalább a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel.A megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén a résztvevő nem jelenthető le a hatósági vizsgára.

 

Vizsga legkorábban a képzést követően 15 nappal tehető.

 

A függő biztosításközvetítői hatósági vizsga: a „Pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „Biztosításszakmai alapfogalmak” és a „Biztosítási szerződésjog” vizsgatárgyakból áll.

 

A független biztosításközvetítői hatósági vizsga és a különbözeti vizsga esetén a teljes anyagból készülni kell: a „Pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „Biztosításszakmai alapfogalmak” és a „Biztosítási szerződésjog” és aFüggetlen biztosítás- szakmai alapismeretek”.

 

Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell teljesíteni.

 

A biztosításközvetítői hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

 

A Hatóság (MNB) minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szervírásban értesíti.

 

Hatósági vizsgára az jelentkezhet:

 

 • aki rendelkezik érettségi vizsgával, vagy
 • aki biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.A hatósági vizsgára történő jelentkezés az oktatásszervezők által megküldött formanyomtatványok kitöltésével és azok benyújtásával történik, amelyhez csatolni kell a vizsgázó érettségi bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a képzési és vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást.A képzés indítása előtt az oktatásszervezők ellenőrzik a részt vevő által kitöltött és összekészített dokumentációt és hiányok esetén megadják a pótlás határidejét.Az MNB-től kapott időpontban a vizsgázó hatósági vizsgát tesz (írásban) az MNB által jóváhagyott, illetve delegált vizsgaelnökök felügyeletével. A vizsgaelnökök a helyszínen értékelik a vizsgát és hirdetik ki az eredményt. A sikeres vizsgázók részére az MNB tanúsítványt állít ki, melyet tértivevényesen postázunk.A feladatlap megoldására függő biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén 40 (negyven) perc, független biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén 60 (hatvan) perc, különbözeti hatósági vizsga esetén 20 (húsz) perc áll a vizsgázók rendelkezésére.

  A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható pontszám legalább 75%-át elérte.

 

A pótvizsgára újabb jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót kell kitölteni és befizetni a vizsgadíjat.

 

Az oktatásszervezők jelen vannak a hatósági vizsgán, felügyelik annak menetét és biztosítják a zavartalan körülményeket, valamint a vizsgát követően tájékoztatják a részt vevőket a tanúsítványok kipostázásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve segítik a pótvizsgások jelentkezését a következő vizsgaalkalomra.

 

Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés és vizsga

 

 

 

A képesítés megszerzésére kötelezett pénzügyi szolgáltatás közvetítéssel foglalkozó munkavállalók, akik nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettség vagy középiskolai végzettség és mellette a következő képesítések valamelyikével:

 

ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,

 

bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,

 

bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,

 

bd) banki szakügyintézői szakképesítéssel,

 

be) pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,

 

bf) értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,

 

bg) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,

 

bh) tőzsdei szakvizsgával,

 

bi) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),

 

bj) valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),

 

bk) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,

 

bl) a ba)-bk) pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel

 

A képzés tartalmi elemei, óraszáma és hossza:

 

  Modulok

      3 nap                                 3 nap

1 A pénzügyi piacok

5 óra

2 Általános jogi ismeretek         5 óra
3 Lakossági megtakarítási és befektetési termékek

5 óra

4  Hitelezési alapfogalmak         5 óra
5  Hiteltípusok és hiteltermékek

5 óra

6 A mikro-, kis és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

5 óra

 

A vizsgára bocsátás feltétele legalább a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel. A megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén a résztvevő nem jelenthető le a hatósági vizsgára.

 

Vizsga legkorábban a képzést követően 15 nappal tehető.

 

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsga:  „A pénzügyi piacok” az „Általános jogi ismeretek” a „Lakossági megtakarítási és befektetési termékek” a „Hitelezési alapfogalmak” a „Hiteltípusok és hiteltermékek” és  „A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.

 

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

 

A Hatóság (MNB) minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szerv írásban értesíti.

 

Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább a középfokú iskola utolsó évfolyamát elvégezte, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 (tizenkettő) hónapon belül befejezte, amiről a képző szerv által kiállított igazolással rendelkezik.

 

A hatósági vizsgára történő jelentkezés az oktatásszervezők által megküldött formanyomtatványok kitöltésével és azok benyújtásával történik, amelyhez csatolni kell a vizsgázó érettségi bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a képzési és vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást.

 

A képzés indítása előtt az oktatásszervezők ellenőrzik a részt vevő által kitöltött és összekészített dokumentációt és hiányok esetén megadják a pótlás határidejét.

 

A vizsga 60 kérdéses feleletválasztós tesztből áll, 60 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a teszt kitöltéséhez.

 

A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható pontszám legalább 75%-át elérte (minimum 45 helyes válasz).

 

Az MNB-től kapott időpontban a vizsgázó hatósági vizsgát tesz (írásban) az MNB által jóváhagyott, illetve delegált vizsgaelnökök felügyeletével. A vizsgaelnökök a helyszínen értékelik a vizsgát és hirdetik ki az eredményt. A sikeres vizsgázók részére az MNB tanúsítványt állít ki, melyet tértivevényesen postázunk.

 

Sikertelen hatósági vizsga esetén a hatósági képzés megismétlése tizenkét hónapon belül nem kötelező az újabb hatósági vizsgára történő jelentkezéshez.

 

A pótvizsgára újabb jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót kell kitölteni és befizetni a vizsgadíjat.

 

Az oktatásszervezők jelen vannak a hatósági vizsgán, felügyelik annak menetét és biztosítják a zavartalan körülményeket, valamint a vizsgát követően tájékoztatják a részt vevőket a tanúsítványok kipostázásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve segítik a pótvizsgások jelentkezését a következő vizsgaalkalomra.

 

 

 

A képzésekre és vizsgákra történő jelentkezés módja, és feltételei

 

 

 

A meghirdetett hatósági csoportokba a jelentkezés a kezdés napját megelőzően legkésőbb 4 munkanappal történik, az AEGON oktatásszervezőinél.

 

A privát vállalati csoport indítására történő igényt az oktatási vezető felé kell jelezni. Ebben az esetben a képzés és a vizsga időpontjai és helyszínei, valamint a határidők és a dokumentáció a további egyeztetések eredményeképpen alakul.

 

A meghirdetett csoportok esetében a jelentkező a képzés első napjára az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokat, illetve a következő dokumentumokat kell, hogy magával hozza:

 

 1. Nyilatkozat a munkaerő-piaci státuszról – 1 példányban kell kitölteni
 2. Képzési szerződés: 2 példányban kell kitölteni
 3. Az érettségi bizonyítvány hitelesített másolata, melyet az eredeti okiratot kiállító intézmény, illetve közjegyző jogosult kiállítani.
 4. Jelentkezési lap a vizsgára – 2 példányban kell kitölteni NYOMTATOTT BETŰKKEL
 5. Kitöltési útmutató – 2 példányban kell kitölteni
 6. A képzési és vizsgadíj befizetést igazoló csekkszelvény/befizetési igazolás másolata

 

Ezen nyomtatványokat, valamint a képzésre vonatkozó információkat a részt vevők számára a képzést megelőzően e-mail formájában küldjük meg

 

Minden dokumentumot KÉK színű tollal kell kitölteni, aláírni, és eredeti példányban meghozni a fent megadott darabszámban. Megfelelő keltezéssel kell ellátni, ami legkésőbb az első oktatási nap dátuma.

 

 

 

A befizetésről az AEGON Biztosító Zrt. pénzügyi osztálya számlát állít ki, ezért a megjegyzés rovatban OLVASHATÓAN azt a nevet, és címet kell feltüntetni, amire a számlát kéri (ennek nem kell megegyeznie a résztvevő nevével, és címével). A képzési szerződésen a számla kiállításához szükséges adatokat szintén meg kell adni. Amennyiben csoportos megrendelésről van szó, ahol a képzés és/vagy vizsga díját a megrendelő egy összegben fizeti meg, lehetőség van az átutalásos számla ellenében történő fizetésre is.

 

A budapesti csoportok esetében az oktatásszervező munkatársak a képzés első reggelén kimennek az oktatás helyszínére, ahol személyesen ellenőrzik a részt vevők képzési anyagait. Segítenek a hiányzó dokumentumok kitöltésében, és egyeztetik az elmaradt hitelesített bizonyítványokat pótlásának végső határidejét.

 

A vizsgára bocsátás feltétele a megadott dokumentumok hiánytalan bemutatása és a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel.

 

Az esetleges sikertelen vizsgát követően a vizsgázó a vizsga helyszínén tájékoztatást kap a lehetséges pótvizsga időpontokról, és megkapja a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. A pótvizsga legkorábbi időpontja a vizsgát követő 21. nap.

 

A hatósági vizsgák esetében a jelentkezőnek lehetősége van a vizsga halasztására. Azt legkésőbb a vizsgát megelőzően 72 órával tehetik meg. A halasztást e-mail formájában kell megküldeni az oktatásszervező részére, aki a kérést továbbítja az MNB felé.

 

Ebben az esetben a következő vizsgaalkalomra a vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül lehet jelentkezni a szükséges nyomtatványok ismételt kitöltésével (jelentkezési lap, kitöltési útmutató).

 

Abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelenik meg a meghirdetett vizsgán, és azt megelőzően legkésőbb 72 órával nem jelezte távolmaradási szándékát a következő vizsgaalkalomra ismételten be kell fizetnie a vizsgadíjat az MNB részérem, kivéve, ha a távolmaradását igazolta pl. a vizsga napjára szóló orvosi igazolással.

 

 

 

A hatósági képzések és vizsgák ára

 

Az árak tartalmazzák a képzés, a vizsga és a vizsgaszervezés díját is. Valamint az AEGON együttműködő, értékesítési partnerei által delegált személyek vagy csoportok esetében a nyomtatott formátumú tananyagot (nem értékesítési partnerek esetében kizárólag elektronikus tananyagot), valamint az elektronikus, a tanulást segítő az MNB vizsgakérdéseit és azok megoldásait tartalmazó Excel táblát.

 

Külön kérés esetén a Római-part Oktatási Központban akár teljes ellátást és szállást is tudunk biztosítani a csoportok részére. Ennek díját a képzés ára nem tartalmazza.

 

 

 

Az árak az AEGON Oktatási Központjában tartandó képzésekre vonatkoznak, vagy kihelyezett képzések esetén a megrendelő által biztosított oktatóterem esetén érvényesek.

 

Képzés típusa

      Ár/fő                                  3 nap

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

25.000 Ft/fő

Független biztosításközvetítői hatósági képzés  34.000 Ft/fő
Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

30.000 Ft/fő

 

 

 

Képzési és a vizsgahelyszín kizárólag az MNB által engedélyezett terem lehet, így kihelyezett képzések esetén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, hozzá kell járulni a terem az AEGON, mint képző és vizsgaszerv által történő használatához, illetve nyilatkozni kell arról, hogy az adott terem oktatási és/vagy vizsga célokra megfelelő.

 

A vállalati külön csoportok indításához a minimális résztvevői létszám 15 fő. A pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés esetén törvényi előírás alapján a csoportok maximális létszáma 30 fő.

 

Pótvizsgadíjak

      Ár/fő                                  3 nap

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

10.000 Ft/fő

Független biztosításközvetítői hatósági képzés  13.000 Ft/fő
Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

13.000 Ft/fő

 

 

 

Kihelyezett önálló pótvizsgát minimum 15 fő jelenléte esetén szervezünk. Abban az esetben, ha a pótvizsgások száma kevesebb 15 főnél, valamely budapesti vagy egyéb vidéken szervezett vizsgaidőpontra tudnak becsatlakozni a vizsgát ismétlők.

 

 

 

 

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt, mint képző intézmény

 

 

 

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2008-óta szerepel a Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint függő biztosításközvetítői képzési és vizsgáztatási tevékenységet végző szerv.

 

Függő tevékenységi engedélyünket 2011-ben bővítettük ki a független képzésekre és vizsgákra, majd az AEGON Lakástakarék termék megjelenésével egy időben, 2013-ban engedélyt kértünk és kaptunk az MNB-től arra, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe kerüljünk.

 

Adatok:

 

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.

 

Cégjegyzék száma: 01-10-041365

 

Adószáma: 10389395-4-44

 

FMK nyilvántartásba vétel időpontja: 2008.10.01.

 

Száma: 00897-2008

 

OM azonosító: 9000020

 

A nyilvántartásba kerülés óta, az AEGON, mint képző és vizsgaszerv állandó, az MNB által jóváhagyott, gyakorlott szakmai oktatói gárdával dolgozik. Oktatóink hosszú évek óta erősítik az AEGON csapatát. Szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal és naprakész biztosítási és pénzügyi piaci ismereteikkel, lendületes és tartalmas órákkal segítik a csoportok sikeres felkészülését a hatósági vizsgára.

 

 

 

A hatósági képzésen részt vevők felkészülését  nyomtatott formátumú  és elektronikus tananyag, valamint  az MNB vizsgakérdéseit és azok megoldásait tartalmazó tesztkitöltő segédanyag segíti.

 

Az oktatási napok végén gyakorlótesztekkel támogatjuk a nap folyamán elsajátított anyag ismétlését, rendszerezését és a tudás mérését.

 

Az oktatóink telefonon és e-mailben is elérhetők annak érdekében, hogy az önálló tanulási fázis során esetlegesen felmerülő kérdéseket megválaszolják. A vizsgák során minden esetben nyomon követik a saját csapatuk eredményeit.

 

Lelkiismeretes szakmai munkánkat éves szintén és vizsgatípusonként több száz sikeres vizsgázó, és több tucat üzleti partner tanúsítja.

 

Az AEGON saját oktatási központtal rendelkezik Budapesten a Római-parton, ahol festői és nyugodt környezetben folynak az oktatások.

 

Biztosításközvetítői hatósági képzéseket kéthetente indítunk az üzletkötő jelöltek számára, míg pénzügyi képzéseink havi rendszerességgel kerülnek meghirdetésre. A hatósági képzéseket külön  megállapodás alapján is megtartjuk, előre egyezetett időpontban és helyszínen.

 

Az Római-part Oktatási Központban kérés esetén akár teljes ellátást és szállást is tudunk biztosítani a csoportok részére. Ennek díját a képzés ára nem tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatósági vizsgáink helyszíne Budapesten (általában) a nagyobb létszám és a gyorsabb megközelíthetőség miatt egy a Népliget közelében található három csillagos szálloda, ahol nyugodt és az előírásoknak megfelelő vizsgakörülményekkel támogatjuk a sikeres hatósági vizsgát.

 

Igény és megfelelő csoportlétszám, valamint az előírásoknak megfelelő terem biztosítása esetén lehetőséget biztosítunk a partnereknél kihelyezett vizsga megtartására is. 

 

A képzést, valamit a vizsgát megelőzően a részt vevők számára (vagy a külső partner által megjelölt kapcsolattartó részére) e-mail formájában küldjük meg a szükséges formanyomtatványokat és adunk tájékoztatást a helyszínre, az időpontra vonatkozóan.

 

 

 

Néhány szám a képzésekre és a vizsgákra vonatkozóan:

 

2014

 

Biztosítási hatósági képzési csoport száma (db)

27

Képzésen részt vettek száma (fő)

489

Pénzügyi hatósági képzési csoport száma (db)

39

Képzésen részt vettek száma

583

 

 

 

2014

Sikeres biztosítási hatósági vizsgát tett a vizsgára jelentkezők

83%-a

Sikeres pénzügyi hatósági vizsgát tett a vizsgára jelentkezők

76%-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatósági képzések és vizsgák típusai

 

 

 

Biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsga

 

 

 

A Biztosítási törvény 2008. július 1-től életbe lépett szabályozása értelmében ettől az időponttól kezdve azon biztosításközvetítők jegyezhetők be, vagy maradhatnak az MNB által vezetett Biztosításközvetítői regiszterbe, akik:

 

 1. felsőfokú végzettséggel rendelkeznek
 2. rendelkeznek az OKJ államilag elismert biztosításszakmai szakképesítéssel
 3. függő- vagy független biztosításközvetítő hatósági vizsgával rendelkeznek.

 

 

 

A képzés tartalmi elemei, óraszámai és hossza:

 

 

 

  Modulok

Függő

Független

Különbözeti

   

3 nap

4 nap

1 nap

1 Pénzügyi és biztosítási piac szereplői

10 óra

10 óra

2 Biztosításszakmai alapfogalmak

10 óra

10 óra

3 Biztosítási szerződésjog

10 óra

10 óra

4 Független biztosítás- szakmai alapismeretek

10 óra

10 óra

 

 

 

A vizsgára bocsátás feltétele legalább a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel.A megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén a résztvevő nem jelenthető le a hatósági vizsgára.

 

Vizsga legkorábban a képzést követően 15 nappal tehető.

 

A függő biztosításközvetítői hatósági vizsga: a „Pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „Biztosításszakmai alapfogalmak” és a „Biztosítási szerződésjog” vizsgatárgyakból áll.

 

A független biztosításközvetítői hatósági vizsga és a különbözeti vizsga esetén a teljes anyagból készülni kell: a „Pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „Biztosításszakmai alapfogalmak” és a „Biztosítási szerződésjog” és aFüggetlen biztosítás- szakmai alapismeretek”.

 

Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell teljesíteni.

 

A biztosításközvetítői hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

 

A Hatóság (MNB) minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szervírásban értesíti.

 

Hatósági vizsgára az jelentkezhet:

 

 • aki rendelkezik érettségi vizsgával, vagy
 • aki biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.A hatósági vizsgára történő jelentkezés az oktatásszervezők által megküldött formanyomtatványok kitöltésével és azok benyújtásával történik, amelyhez csatolni kell a vizsgázó érettségi bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a képzési és vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást.A képzés indítása előtt az oktatásszervezők ellenőrzik a részt vevő által kitöltött és összekészített dokumentációt és hiányok esetén megadják a pótlás határidejét.Az MNB-től kapott időpontban a vizsgázó hatósági vizsgát tesz (írásban) az MNB által jóváhagyott, illetve delegált vizsgaelnökök felügyeletével. A vizsgaelnökök a helyszínen értékelik a vizsgát és hirdetik ki az eredményt. A sikeres vizsgázók részére az MNB tanúsítványt állít ki, melyet tértivevényesen postázunk.A feladatlap megoldására függő biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén 40 (negyven) perc, független biztosításközvetítői hatósági vizsga esetén 60 (hatvan) perc, különbözeti hatósági vizsga esetén 20 (húsz) perc áll a vizsgázók rendelkezésére.

  A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható pontszám legalább 75%-át elérte.

 

A pótvizsgára újabb jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót kell kitölteni és befizetni a vizsgadíjat.

 

Az oktatásszervezők jelen vannak a hatósági vizsgán, felügyelik annak menetét és biztosítják a zavartalan körülményeket, valamint a vizsgát követően tájékoztatják a részt vevőket a tanúsítványok kipostázásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve segítik a pótvizsgások jelentkezését a következő vizsgaalkalomra.

 

Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés és vizsga

 

 

 

A képesítés megszerzésére kötelezett pénzügyi szolgáltatás közvetítéssel foglalkozó munkavállalók, akik nem rendelkeznek szakirányú felsőfokú végzettség vagy középiskolai végzettség és mellette a következő képesítések valamelyikével:

 

ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,

 

bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,

 

bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,

 

bd) banki szakügyintézői szakképesítéssel,

 

be) pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,

 

bf) értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,

 

bg) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,

 

bh) tőzsdei szakvizsgával,

 

bi) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),

 

bj) valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),

 

bk) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,

 

bl) a ba)-bk) pontokban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel

 

A képzés tartalmi elemei, óraszáma és hossza:

 

  Modulok

      3 nap                                 3 nap

1 A pénzügyi piacok

5 óra

2 Általános jogi ismeretek         5 óra
3 Lakossági megtakarítási és befektetési termékek

5 óra

4  Hitelezési alapfogalmak         5 óra
5  Hiteltípusok és hiteltermékek

5 óra

6 A mikro-, kis és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

5 óra

 

A vizsgára bocsátás feltétele legalább a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel. A megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén a résztvevő nem jelenthető le a hatósági vizsgára.

 

Vizsga legkorábban a képzést követően 15 nappal tehető.

 

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsga:  „A pénzügyi piacok” az „Általános jogi ismeretek” a „Lakossági megtakarítási és befektetési termékek” a „Hitelezési alapfogalmak” a „Hiteltípusok és hiteltermékek” és  „A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.

 

A pénzügyi szolgáltatásközvetítői vizsga előre meghatározott helyszínen és időben írásban, feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

 

A Hatóság (MNB) minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szerv írásban értesíti.

 

Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább a középfokú iskola utolsó évfolyamát elvégezte, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 (tizenkettő) hónapon belül befejezte, amiről a képző szerv által kiállított igazolással rendelkezik.

 

A hatósági vizsgára történő jelentkezés az oktatásszervezők által megküldött formanyomtatványok kitöltésével és azok benyújtásával történik, amelyhez csatolni kell a vizsgázó érettségi bizonyítványának közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a képzési és vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást.

 

A képzés indítása előtt az oktatásszervezők ellenőrzik a részt vevő által kitöltött és összekészített dokumentációt és hiányok esetén megadják a pótlás határidejét.

 

A vizsga 60 kérdéses feleletválasztós tesztből áll, 60 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a teszt kitöltéséhez.

 

A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható pontszám legalább 75%-át elérte (minimum 45 helyes válasz).

 

Az MNB-től kapott időpontban a vizsgázó hatósági vizsgát tesz (írásban) az MNB által jóváhagyott, illetve delegált vizsgaelnökök felügyeletével. A vizsgaelnökök a helyszínen értékelik a vizsgát és hirdetik ki az eredményt. A sikeres vizsgázók részére az MNB tanúsítványt állít ki, melyet tértivevényesen postázunk.

 

Sikertelen hatósági vizsga esetén a hatósági képzés megismétlése tizenkét hónapon belül nem kötelező az újabb hatósági vizsgára történő jelentkezéshez.

 

A pótvizsgára újabb jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót kell kitölteni és befizetni a vizsgadíjat.

 

Az oktatásszervezők jelen vannak a hatósági vizsgán, felügyelik annak menetét és biztosítják a zavartalan körülményeket, valamint a vizsgát követően tájékoztatják a részt vevőket a tanúsítványok kipostázásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve segítik a pótvizsgások jelentkezését a következő vizsgaalkalomra.

 

 

 

A képzésekre és vizsgákra történő jelentkezés módja, és feltételei

 

 

 

A meghirdetett hatósági csoportokba a jelentkezés a kezdés napját megelőzően legkésőbb 4 munkanappal történik, az AEGON oktatásszervezőinél.

 

A privát vállalati csoport indítására történő igényt az oktatási vezető felé kell jelezni. Ebben az esetben a képzés és a vizsga időpontjai és helyszínei, valamint a határidők és a dokumentáció a további egyeztetések eredményeképpen alakul.

 

A meghirdetett csoportok esetében a jelentkező a képzés első napjára az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokat, illetve a következő dokumentumokat kell, hogy magával hozza:

 

 1. Nyilatkozat a munkaerő-piaci státuszról – 1 példányban kell kitölteni
 2. Képzési szerződés: 2 példányban kell kitölteni
 3. Az érettségi bizonyítvány hitelesített másolata, melyet az eredeti okiratot kiállító intézmény, illetve közjegyző jogosult kiállítani.
 4. Jelentkezési lap a vizsgára – 2 példányban kell kitölteni NYOMTATOTT BETŰKKEL
 5. Kitöltési útmutató – 2 példányban kell kitölteni
 6. A képzési és vizsgadíj befizetést igazoló csekkszelvény/befizetési igazolás másolata

 

Ezen nyomtatványokat, valamint a képzésre vonatkozó információkat a részt vevők számára a képzést megelőzően e-mail formájában küldjük meg

 

Minden dokumentumot KÉK színű tollal kell kitölteni, aláírni, és eredeti példányban meghozni a fent megadott darabszámban. Megfelelő keltezéssel kell ellátni, ami legkésőbb az első oktatási nap dátuma.

 

 

 

A befizetésről az AEGON Biztosító Zrt. pénzügyi osztálya számlát állít ki, ezért a megjegyzés rovatban OLVASHATÓAN azt a nevet, és címet kell feltüntetni, amire a számlát kéri (ennek nem kell megegyeznie a résztvevő nevével, és címével). A képzési szerződésen a számla kiállításához szükséges adatokat szintén meg kell adni. Amennyiben csoportos megrendelésről van szó, ahol a képzés és/vagy vizsga díját a megrendelő egy összegben fizeti meg, lehetőség van az átutalásos számla ellenében történő fizetésre is.

 

A budapesti csoportok esetében az oktatásszervező munkatársak a képzés első reggelén kimennek az oktatás helyszínére, ahol személyesen ellenőrzik a részt vevők képzési anyagait. Segítenek a hiányzó dokumentumok kitöltésében, és egyeztetik az elmaradt hitelesített bizonyítványokat pótlásának végső határidejét.

 

A vizsgára bocsátás feltétele a megadott dokumentumok hiánytalan bemutatása és a képzési óraszámok legalább 80 %-án való részvétel.

 

Az esetleges sikertelen vizsgát követően a vizsgázó a vizsga helyszínén tájékoztatást kap a lehetséges pótvizsga időpontokról, és megkapja a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. A pótvizsga legkorábbi időpontja a vizsgát követő 21. nap.

 

A hatósági vizsgák esetében a jelentkezőnek lehetősége van a vizsga halasztására. Azt legkésőbb a vizsgát megelőzően 72 órával tehetik meg. A halasztást e-mail formájában kell megküldeni az oktatásszervező részére, aki a kérést továbbítja az MNB felé.

 

Ebben az esetben a következő vizsgaalkalomra a vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül lehet jelentkezni a szükséges nyomtatványok ismételt kitöltésével (jelentkezési lap, kitöltési útmutató).

 

Abban az esetben, ha a vizsgázó nem jelenik meg a meghirdetett vizsgán, és azt megelőzően legkésőbb 72 órával nem jelezte távolmaradási szándékát a következő vizsgaalkalomra ismételten be kell fizetnie a vizsgadíjat az MNB részérem, kivéve, ha a távolmaradását igazolta pl. a vizsga napjára szóló orvosi igazolással.

 

 

 

A hatósági képzések és vizsgák ára

 

Az árak tartalmazzák a képzés, a vizsga és a vizsgaszervezés díját is. Valamint az AEGON együttműködő, értékesítési partnerei által delegált személyek vagy csoportok esetében a nyomtatott formátumú tananyagot (nem értékesítési partnerek esetében kizárólag elektronikus tananyagot), valamint az elektronikus, a tanulást segítő az MNB vizsgakérdéseit és azok megoldásait tartalmazó Excel táblát.

 

Külön kérés esetén a Római-part Oktatási Központban akár teljes ellátást és szállást is tudunk biztosítani a csoportok részére. Ennek díját a képzés ára nem tartalmazza.

 

 

 

Az árak az AEGON Oktatási Központjában tartandó képzésekre vonatkoznak, vagy kihelyezett képzések esetén a megrendelő által biztosított oktatóterem esetén érvényesek.

 

Képzés típusa

      Ár/fő                                  3 nap

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

25.000 Ft/fő

Független biztosításközvetítői hatósági képzés  34.000 Ft/fő
Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

30.000 Ft/fő

 

 

 

Képzési és a vizsgahelyszín kizárólag az MNB által engedélyezett terem lehet, így kihelyezett képzések esetén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, hozzá kell járulni a terem az AEGON, mint képző és vizsgaszerv által történő használatához, illetve nyilatkozni kell arról, hogy az adott terem oktatási és/vagy vizsga célokra megfelelő.

 

A vállalati külön csoportok indításához a minimális résztvevői létszám 15 fő. A pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés esetén törvényi előírás alapján a csoportok maximális létszáma 30 fő.

 

Pótvizsgadíjak

      Ár/fő                                  3 nap

Függő biztosításközvetítői hatósági képzés

10.000 Ft/fő

Független biztosításközvetítői hatósági képzés  13.000 Ft/fő
Pénzügyi szolgáltatásközvetítői hatósági képzés

13.000 Ft/fő

Kihelyezett önálló pótvizsgát minimum 15 fő jelenléte esetén szervezünk. Abban az esetben, ha a pótvizsgások száma kevesebb 15 főnél, valamely budapesti vagy egyéb vidéken szervezett vizsgaidőpontra tudnak becsatlakozni a vizsgát ismétlők.