Ajánlat felvételi módok változása_2015.01.08-tól

Ezúton tájékoztalak Titeket az ajánlat-felvételi és az ajánlat-feldolgozási folyamatok 2015. január 08-tól érvénybe lépő változásairól.  2015. január 08-tól kivezetésre kerül a papíralapú ajánlat nyomtatáshoz kötött, úgynevezett papíros FrontEnd kötési mód, amely helyett az egységes, nyilatkozatos kötési mód használható papírlapú (hagyományos) illetve MySigno típusú, elektronikus aláírással ASP és PC platformon.

A rendszert érintő változásokról részletesen a tájékoztatóhoz csatolt FrontEnd felhasználói kézikönyvben olvashattok.

Fontos: A teljes ajánlati csomag nyomtatása és minden nyomtatvány külön-külön aláírása megszűnik (kivéve a külön aláírandó dokumentumokat a lenti felsorolás szerint), azokat nem kell továbbítani az Ajánlat feldolgozó Centrumba (továbbiakban AFC)! Az ajánlattétel elektronikusan történik, a nyilatkozat a szerződő jelenlétét igazolja a szerződés megkötésekor.

AFC felé a következő dokumentumokat kell továbbítani:

 • Nyilatkozat ANY-ATNY-141204 vagy ANY-ATNY-FE-141204 (MySigno aláírásnál ez automatikus)
 • Csekklap – papíralapú nyilatkozat esetében a csekklapnak kialakított helyre ragasztva, elektronikus aláírásnál külön lapon
 • Csoportos beszedési megbízás Bank példánya – amennyiben az ügyfél nem közvetlenül intézi a bankjával vagy netbankjában
 • Zálogkötelezetti nyilatkozat Hitelező példánya, ha nem szerepel rajta a Biztosító aláírása
 • Orvosi dokumentumok

Nyomtatványokat érintő változások A jelenleg ismert nem-élet és élet termékekhez használható nyilatkozatok egységesítésre kerülnek, helyettük módozattól függetlenül új, egységes egyoldalas nyilatkozat kerül bevezetésre. 2015. január 08-tól felvett nyilatkozatos ajánlatokhoz kizárólag a lenti táblázatban  kiemelt dokumentum használható a jelenleg használatos nyilatkozatok helyett: 

Nyilatkozat elnevezése Nyilatkozat száma Érvényesség
Nyilatkozat ANY–ATNY–141204
ANY–ATNY-FE–141204
2015.01.08. 00 órától
Nyilatkozatok az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére elektronikusan rögzített ajánlathoz ANY-EA-140519 Kivezetésre kerül, 2015.01.07. 24 óráig használható
E-NYILATKOZAT gépjármű- vagy lakásbiztosításhoz a szerződő által az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére tett és elektronikusan rögzített ajánlathoz ANY-EAV-140214 Kivezetésre kerül, 2015.01.07. 24 óráig használható

 A nyilatkozat továbbra is elérhető lesz:

 • biankó formában, amely a jelenlegi e-nyilatkozatnál megszokott módon rendelhető,
 • kinyomtatható weboldalunkról  Aegon_egységes kötési nyilatkozat_ANY-ATNY-141204, (pdf, 38 KB)
 • illetve nevesítve, adatokkal és vonalkóddal ellátva nyomtatható a FrontEnd rendszer nyomtatási paneljéről.

Az új nyilatkozat rendelésére 2015.01.08-től van már lehetőség:

A régi típusú, kétoldalas élet és nem-élet nyilatkozatokat 2015.01.08. után kérjük semmisítsétek meg, mivel azokat már nem lehet felhasználni.

 FrontEnd kötési módokat és felületeket érintő változások A nyilatkozat és kötési mód összevonás mellet változnak a FrontEnd rendszer ajánlat véglegesítésnél megjelenő felületei, valamint új funkciók kerülnek bevezetésre az ajánlat-felvételi folyamatban. A főbb változások néhány pontban kiemelve:  

Általános, minden terméket érintő változások:

Az ajánlat mentése felületen elérhető kötési módok:

 • Ajánlat készítése nyilatkozattal (papíralapú)
 • Ajánlat készítése nyilatkozattal (elektronikus aláírás)
 • Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz formai és tartalmi hibákat, akkor lehetőség nyílik az ajánlat ideiglenes mentésére, vagy adategyeztető lapjának megtekintésére és nyomtatására az ajánlat véglegesítését megelőzően, illetve az ajánlat végleges mentésére. Az adategyeztető lap nem minősül ajánlatnak, de tartalmában megegyezik a véglegesítést követően előálló végleges, elektronikus ajánlat tartalmával.
 • Az e-mail cím kötelezőség feloldásra kerül a nyilatkozatos kötési mód esetében, kivéve az elektronikus aláírással véglegesített élet termékeket, ahol továbbra is az ajánlat véglegesítésének előfeltétele az e-mail cím és mobiltelefon megadása.
 • Az ajánlat véglegesítési folyamatában az ügyfélnek nyilatkoznia kell a szabályzat átvételének módjáról, valamint az ajánlattétel helyéről:
 • Letöltés internetről – ebben az esetben kötelező az e-mail cím és mobiltelefon megadása, az ajánlattételről visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre az ügyfél részére. A kiküldött link és a telefonjára kapott SMS PIN segítségével tudja letölteni a teljes ajánlati csomagot.
 • Papíralapon (csak szabályzat) – ebben az esetben nem kötelező az e-mail cím és mobiltelefon megadása, de ha megadásra került, akkor az ajánlattételről visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre az ügyfél részére. A papíralapú szabályzat átadási mód választása esetén január második felétől kötelezően meg kell adni az átadott szabályzat borítójának hátoldalán lévő szabályzat vonalkódot (“SZ+7 számjegy”).

Nyomtatási panelt és nyomtatványokat érintő változások:

 • A jelenlegi e-nyilatkozatnál ismert két lapos nyomtatási panel kerül kialakításra, amelynél választható, hogy a teljes ajánlati csomag vagy a nyilatkozatos csomag kerül nyomtatásra. Az aláírás helyek eltávolításra kerülnek, kivéve a nyilatkozatokról, amelyek külön aláírandók.
 • Megadható a nyomtatni kívánt példányszám.
 • Az elektronikus ajánlat a véglegesítést követően ASP rendszerben nem tehető rontottá, míg PC esetében az adatcseréig van erre lehetőség.

Életbiztosítási termékeket érintő változás:

 • A biztosítottaknak (Biztosított1, Társbiztosított/Biztosított2) nyilatkozni kell, hogy jelen vannak-e a szerződés megkötésénél.
 • A fenti kérdésre adott válasz függvényében külön kedvezményezett jelölés csak akkor lehetséges, ha a Biztosított jelen van. Amennyiben nincs jelen a szerződés megkötésekor, akkor az életében járó szolgáltatásokra a Biztosított, míg a haláleseti szolgáltatásokra a Biztosított örököse jogosult.

Ajánlat-feldolgozási folyamatokat érintő változások Az ajánlat feldolgozásban legfőbb változás, hogy az ajánlat kötvényesítésnek 2014.01.08. után felvett ajánlatok esetében nem előfeltétele a papíralapú nyilatkozat beérkezése, azaz a FrontEnd rendszerben véglegesen mentett ajánlatok feldolgozása a nyilatkozat beérkezése előtt megkezdődik.

A papíralapú nyilatkozat AFC-hez való beérkezése a jutalék kifizetésének feltételévé válik, azaz nyilatkozat hiányában jutalék nem kerül számfejtésre. Elektronikus aláírás esetén  az ügyfél által aláírt nyilatkozat a FrontEnd rendszer által automatikusan továbbításra kerül, ebben az esetben nincs szükség a nyilatkozat kinyomtatására és beküldésére. Elektra kötési mód esetén (GFB, CASCO, LAKÁS) a nyilatkozatot sem kell beküldeni.A nyilatkozatot nem-élet termékek esetében a szerződőnek és a biztosítás közvetítő(i)nek, míg élet termékek esetében a szerződőnek és a biztosított(ak)nak, valamint a biztosítás közvetítő(i)nek is alá kell írnia. Az aláírások ellenőrzése a nyilatkozat beérkezését követően megtörténik az AFC által, és amennyiben nem megfelelően került kitöltésre/aláírásra, akkor utólagos hibakezelés keretein belül újra bekérésre kerül. A hibátlan nyilatkozat beérkezéséig a jutalék a fentieknek megfelelően visszatartásra kerül.

Bízunk benne, hogy legújabb fejlesztésünkkel alaposan megkönnyítjük Számodra a kötés folyamatát.