„új” Polgári Törvénykönyv (Ptk.) okozta változások biztosítói érintettsége

Kedves Partnerünk!

Már több csatornán értesülhettetek arról, hogy az „új” Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014.03.15-én lépett hatályba (2013. évi V.tv.). Törvényes működésünket többek között a Polgári Törvénykönyv szabályozza, ezért fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassunk Benneteket az elkövetkező időszak legfontosabb tudnivalóiról.

A törvényi változások érintik az értékesítendő termékek körét, valamint az alábbi területeket:

 

 

 • a nyomtatványokat (pl. szabályzatok, ismertetők, nyilatkozatok, tájékoztatók),
 • az ajánlatok feldolgozási folyamatát,
 • a kockázatelbírálást (egészségügyi kockázatfelmérés),
 • a szerződéskezelési folyamatokat,
 • az intervenciós folyamatokat (díjfelszólítást),
 • a szerződések törlését,
 • a kedvezményezett jelölés típusát –a visszavonhatatlan kedvezményezett jelölés lehetőségét,
  • küldeményeket: a kötvény elnevezése a továbbiakban kötvény-fedezetet igazoló dokumentum.

Ugyanakkor nagyon fontos tudni, hogy párhuzamosan az új Ptk-val, a 2014. 03. 15-e előtt már létrejött szerződésekre a régi Ptk. szabályait kell alkalmazni a továbbiakban is.

Alapvető szabályok

Az alábbi új kiegészítő szabályok érvényesülnek az új Ptk. életbelépésével:

 • Az új Ptk. 2014.03.15. 0 órájától lépett hatályba.
 • 2014.03.15-én és azt követően aláírt és létrejött szerződések esetében kizárólag az új Ptk. alapján megfogalmazott szabályokat lehet alkalmazni.
 • A 2014.03.15. előtt aláírt szerződésekre a régi Ptk. szabályai maradnak érvényben.

2014.03.15. után értékesíthető termékek köre: Az új Ptk. bevezetését követően, azaz 2014.03.15-től módosul az értékesíthető termékek köre. 2014.03.15-től módosul (klikk a linkre)

Értékesíthető Életbiztosítási termékek: Életbiztosítási termékek (klikk a linkre)

Nem értékesíthető termékek köre 2014.03.15-től: Az új Ptk. bevezetésével az alábbi termékek kivezetésre kerülnek így, ezen termékek esetében a FrontEndben 2014.03.15-i vagy azt követő aláírási dátummal sem díjkalkulációt, sem ajánlatot nem lehet készíteni. Amennyiben mégis aláírásra kerül ilyen ajánlat, jutalék számfejtése nélkül elutasításra kerül. Nem értékesíthető termékek köre 2014.03.15-től (klikk a linkre)

Fontos!  A 2014.03.15-e előtt megkötött, de 2014.03.15-től már nem értékesíthető termékekre az új Ptk. bevezetése ellenére is a régi Ptk. rendelkezési érvényesek.

Nyomtatványváltozások

Az új Ptk. rendelkezései miatt az értékesíthető termékek nyomtatványai (ajánlatok, szabályzatok, nyilatkozatok) megváltoztak és lecserélésre kerültek. 2014.03.15-én és azt követően aláírt ajánlatok esetében kizárólag az új Ptk. szerinti ajánlati és szabályzati nyomtatványok, nyilatkozatok használhatóak!

Nyomtatványrendelés

2014. március 15-től minden ajánlati nyomtatvány csomagot lecserélünk! Papíralapú és elektronikus csomagokat egyaránt. (Kivételek a régi biztosításokhoz esetleg köthető kiegészítők). Az új nyomtatványok új borítóval rendelkeznek, amelyeken jelölésre került a felhasználás és érvényesség kezdő dátuma: 2014.03.15.

Beérkező ajánlatokra vonatkozó Ptk. hatályossági szabályok

 1. 2014.03.14. 24 óráig tett ajánlatokra a régi Ptk. szabályai érvényesek. Csak régi nyomtatványcsomagot lehet használni az ajánlat felvételére.
 2. 2014.03.15. 0 órától tett ajánlatokra az új Ptk. vonatkozik. Csak új nyomtatványcsomagot lehet használni az ajánlat felvételére.
 3. 2014.03.15. előtt aláírt, de hibakezelésre/reponálásra kijelölt ajánlatokra a régi Ptk. vonatkozik. Csak régi nyomtatványcsomag szerint felvett ajánlatok lehetnek.

A fenti 3 szabály alól egy kivétel van: Ha a szerződés és az arra megkötendő új kiegészítő termék már 2014. március 15. előtt létezett, a kiegészítő biztosítást is az új ajánlati nyomtatványon kell felvenni.[1] Az alapbiztosítás Ptk. hatályossága dönti majd el, hogy a régi vagy az új Ptk. vonatkozik a kiegészítő termékre. (A Ptk. konform szabályzatok mind az új, mind a régi Ptk. hatálya alatt létrejött ajánlatokhoz alkalmazhatóak.)

A fenti 3 szabály érvényes a halasztott kockázatviselési kezdetű szerződésekre is.

Például a 2014.03.12-én 2014.06.01. halasztott kockázatviselés kezdettel felvett ajánlatra a régi Ptk. szabályok vonatkoznak. (Aláíráskor az ügyfélnek a régi szabályzatot kell megkapnia)

Régi életbiztosítási nyomtatványok érvénytelenítése, nem élet nyomtatványok megsemmisítése.

Az életbiztosítási nyomtatványcsomagok szigorú számadású nyomtatványok, ezért a régi ajánlatokat visszavételezzük. Ennek időpontjáról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. A nem-élet nyomtatványokat kérjük jegyzőkönyvvel megsemmisíteni.

FrontEnd változások

A 2014.03.15-től értékesíthető termékek esetén a FrontEndben és a webes felületeken az elektronikus ajánlatokat és szabályzatokat 2014.03.15-ével cseréltük.

Nyomtatványcsomagokon (papír és elektronikus) végrehajtott módosítások

 • Minden ajánlaton (papír és elektronikus) szerepel, hogy az Ügyfél teszi az ajánlatot!
 • Minden ajánlati nyomtatványra rákerült a következő mondat: “Amennyiben az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges, a biztosító a kockázat-elbírálási idő alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén az ajánlatot elutasíthatja.”
 • Minden ajánlaton szerepel az Ügyfél nyilatkozata, miszerint az általa tett aláírással kéri az ajánlat elfogadását. Az ajánlati nyomtatványról levételre került az „Engedményező (hitelfedezeti) nyilatkozat”. [2] Helyette „Zálogkötelezetti” nyilatkozat kerül bevezetésre.
 • Kedvezményezett jelölést tartalmazó nyomtatványokon „Visszavonhatatlan kedvezményezett” [3]jelölhető.
 • A szabályzatok pontjai a Ptk.-nak megfelelően módosításra kerültek.

Kockázatelbírálás

Az Ajánlatok kockázatelbírálásának kezelésére az alábbi szabályok lesznek érvényesek: 2014. 03. 15-én vagy azt követően aláírt vagy átdolgozott szerződések esetében a főmódozat határozza meg a kockázatelbírálás határidejét.

 • Ha a főmódozat vagyon módozat – új neve kárbiztosítás, és a kockázatelbírálás csak vagyoni részre vonatkozik, akkor a kockázatelbírálás határideje továbbra is 15 nap lesz.
 • Ha a főmódozat élet módozat, akkor a kockázatelbírálás határideje 15 nap; ha egészségügyi kockázatfelmérést (azaz legalább egészségi nyilatkozatot kell kitölteni) is tartalmaz, úgy 60 nap az elbírálás határideje!

Ha a főmódozat vagyon módozat, de a vagyon mellett életbiztosítási részt is tartalmaz, akkor a kockázatelbírálás határideje 15 nap – annak ellenére, hogy élet részt is tartalmaz!

Intervenciós (díjfelszólító) folyamat

A Ptk. módosítása miatt az intervenciós folyamataink is változnak.

 • Intervenciós tájékoztató (a jelenleg használatos intervenciós üzenetek/küldemények): Hátralékos figyelmeztető, figyelemfelhívó üzenet, küldemény az ügyfél számára, mely nincs közvetlen hatással a törlési és egyéb szerződést érintő eseményekre.
 • Díjfelszólító: Hátralékos figyelmeztető, figyelemfelhívó üzenet, küldemény az ügyfél számára, mely hatással van a szerződés megszűnésére, a törlési és egyéb szerződést érintő eseményekre[4].

Az új Ptk. hatálya alá eső szerződésekre díjnemfizetés (DNF) esetén a felszólításkor 30 napos határidőt adunk, valamint a respiró idő megszűnik.

Annak érdekében, hogy az intervenciós folyamataink viszonylag egységesek maradjanak mind a régi, mind az új Ptk. alá eső szerződésekre a következő egységes szabályokat, folyamatokat érvényesítjük intervenció során:

Függetlenül a szerződés díjfizetési gyakoriságától (havi, negyedéves, féléves, éves)

 • a hátralék első hónapjában a szerződésekre díj elmaradására figyelmeztető intervenciós tájékoztatót küldünk ki (email, sms). Kivéve AD-01, TLB, TLK módozatok, valamint a felmondandó állományban lévő 21968 szerződések, ezen kivételeknél  1 havi hátraléknál intervenciós tájékoztató helyett már rögtön az első hónapban díjfelszólító levelet küldünk.
 • a hátralék 2. hónapjában a régi Ptk. alá tartozó szerződésekre a továbbiakban is intervenciós tájékoztatót, az új Ptk. alá eső szerződésekre díjfelszólító levelet küldünk.
 • A befizetési póthatáridő régi Ptk. hatálya alá eső      szerződések esetében a jelenlegi folyamat szerinti, új Ptk. hatálya alatt      létrejött szerződések esetében a következő hóvége -2 banki nap, vagy az aktuális napi díjrendezettség közül a nagyobb      dátum lesz.

A befizetéseknél a biztosítóhoz való beérkezés számít és az az adott időszak első napja (Előre fizetendő a biztosítási díj).
Kockázatviselés megszűnése, Törlés

A szerződést díj nemfizetés miatt megszüntetjük. (technikailag töröljük) ha az ügyfél a fizetési póthatáridőig a díjat nem fizeti meg.

 • Régi Ptk. hatálya alatt létrejött szerződések esetében a respíró idő végére.
 • Új Ptk. hatálya alatt létrejött szerződések esetében visszamenőleg az esedékesség dátumára, vagy az aktuális napi díjrendezettség dátumára. (Előző példáknál maradva)
 • Díjmentesítésre alkalmas szerződés esetén (a biztosítási időszakból 24 hónap már eltelt és rendelkezik visszavásárlási összeggel) a biztosítást az esedékesség napjára figyelemmel díjmentesítjük és az esetleges kiegészítő biztosításokat az esedékesség napjára visszamenőleges hatállyal megszüntetjük.
 • Ha a szerződés nem alkalmas díjmentesítésre, úgy a biztosítást maradékjog hiányában megszüntetjük.
 • A szerződő a díjmentesítés helyett kérheti a szerződés visszavásárlását is.[5]

Példák (klikk a linkre)

„Visszavonhatatlan” kedvezményezett 

 • Az új Ptk. hatálya alá tartozó ajánlatok és szerződések esetében lehetőség van „Visszavonhatatlan kedvezményezett” megjelölésére.
 • A kedvezményezett jelölés e formája azt jelenti a gyakorlatban, hogy a visszavonhatatlan kedvezményezett személyét a szerződő és a biztosított csak akkor módosíthatja, ha ahhoz maga a kedvezményezett is hozzájárul és a módosításról a biztosítót tájékoztatták.
 • A visszavonhatatlan kedvezményezett jelölést az új Ptk. hatálya alatt létrejött szerződések esetében lehet alkalmazni.
 • A jelölést az ajánlati csomagban található kedvezményezett jelölő nyilatkozaton felvett új mezőben lehet a kedvezményezett adatai mellett megjelölni. (FrontEnden is)
 • A visszavonhatatlan kedvezményezettségre vonatkozó megszüntetési igényt írásban kell – mindenképpen még a tartam alatt be kell érkeznie – a biztosítóhoz benyújtani és csak akkor lehet végrehajtani, ha azt a kedvezményezett aláírta.

Kötvény Fedezetet igazoló dokumentum

2014.03.15-től az új Ptk. hatálya alatt létrejött szerződések esetében a szerződésről kiállított kötvény elnevezése BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY – FEDEZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUM lesz.

Engedményező (hitelfedezeti) nyilatkozat megszüntetése

Az ajánlati nyomtatványról levételre került az „Engedményező (hitelfedezeti) nyilatkozat”. [6] Helyette a 2014.03.15. után aláírt szerződésekre „Zálogkötelezetti nyilatkozat” –ot  adunk ki – FELTÉVE, hogy ILYEN ZÁLOGSZERZŐDÉS LÉTREJÖTT AZ ADÓS (BIZTOSÍTOTT) ÉS A HITELEZŐ KÖZÖTT – lakás és gépjármű és VVB termékek esetében. A Zálogkötelezetti nyilatkozaton szereplő és kitöltendő adatok részben megegyeznek az engedményező nyilatkozaton szereplő adatokkal.Átdolgozott szerződések esetében a régi szerződésről az új szerződésre a jövőben automatikusan nem emeljük át a hitelfedezeti záradékokat.

Az aktuális nyilatkozatok:

Aegon_Lízing_GJMU

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2014/03/Aegon_Lízing_GJMU.pdf

Aegon_Lízing_VVB

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2014/03/Aegon_Lízing-nyilatkozat_VVB_20140324.pdf

Aegon_Zálogkötelezett_gépjármű

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2014/03/Aegon_Zálogkötelezett_gépjármű.pdf

Aegon_Zálogkötelezett_lakás

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2014/03/Aegon_Zálogkötelezett_lakás.pdf

Aegon_Zálogkötelezett_VVB

https://alkuszi.aegon.hu/wp-content/uploads/2014/03/Aegon_Zálogkötelezetti-nyilatkozat_VVB_20140324.pdf

 

                                                           


[1]Életbiztosítások esetében.

[2] Jelentős változás még, hogy a vagyonbiztosítási (kár) szerződések hitelfedezeti záradékolása megszűnik. A törvény szerint a finanszírozók nem köthetik ki a kölcsönszerződésben, hogy a hiteladós köteles rájuk engedményezni a vagyonbiztosítási szerződés alapján őket megillető biztosítási szolgáltatás összegét, ilyen tartalmú engedményezési szerződést nem köthetnek, illetve nem kérhetik az ügyfél biztosítási kötvényének ilyen tartalmú záradékolását. A korábban kötött szerződések hitelfedezeti záradékai azonban tovább élnek.

 

[3] Az új Ptk. hatálya alá tartozó ajánlatok és szerződések esetében lehetőség van „Visszavonhatatlan kedvezményezett” megjelölésére.

Ha a szerződő fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja, a kedvezményezett kijelölését nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették. A visszavonhatatlan jelölésről vagy a kedvezményezett módosításhoz való hozzájárulásáról a biztosítót tájékoztatni kell.

[4] 6:449. (1) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő felet a felszólítás elküldésétől számított harminc napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.”

 

[5] Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetén a díjmentesítési összeg/visszavásárlási összeg számítási alapja megegyezik a 30 napos póthatáridő utolsó napján érvényes befektetési egység darabszámok és a visszavásárlási igény bejelentésének napját követő első értékelési nap szerinti befektetési egység árfolyamok szorzatösszegével. Hagyományos életbiztosítás esetén a díjmentesítési/visszavásárlási összeg számítási alapja megegyezik a pénzalapnak a 30 napos póthatáridő utolsó napján érvényes értékével.

 

[6] Komoly, jelentős változás még az, hogy a vagyonbiztosítási (kár) szerződések hitelfedezeti záradékolása megszűnik. A törvény szerint a finanszírozók nem köthetik ki a kölcsönszerződésben, hogy a hiteladós köteles rájuk engedményezni a vagyonbiztosítási szerződés alapján őket megillető biztosítási szolgáltatás összegét,  illetve nem kérhetik az ügyfél biztosítási kötvényének ilyen tartalmú záradékolását. A korábban kötött szerződések hitelfedezeti záradékai azonban tovább élnek.