Biztosítást érintő PTK és BIT változások!

Kedves Partnerünk!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) leglényegesebb változásairól.
A biztosítók törvényes működését a Biztosítási törvény (Bit), a GFB-ről szóló törvény, és a Polgári Törvénykönyv szabályozzák.

Az új Ptk. 2014.03.15-től lép hatályba (2013. évi V.tv.).
·         2014.03.15 után aláírt és létrejött szerződések esetében az új Ptk. alapján megfogalmazott szabályokat kell alkalmazni.
·         A 2014.03.15. előtt létrejött szerződésekre a régi Ptk. szabályai maradnak érvényben. Ezen szerződésekre továbbra is a jelenleg alkalmazott folyamatok érvényesek.
Az új Ptk. bevezetésével változik az értékesíthető termékek köre; ki kell vezetnünk egyes termékeket, másokat korlátoznunk kell, és lesznek, amelyek változatlan formában maradnak.
A törvényi változások érintik a változatlanul értékesíthető, illetve kivezetésre kerülő termékek körét, valamint többé-kevéssé a teljes biztosítási folyamatot:
·         a nyomtatványokat (szabályzatok, ismertetők),
·         az ajánlatokat, azok feldolgozási folyamatát,
·         a kockázat-elbírálást,
·         a szerződéseket,
·         az intervenciót (díjfelszólítást),
·         az ügyvédi felszólítást, díjperlést,
·         a szerződések törlését,
·         a reaktiválást,
·         a kedvezményezettek típusát,
·         az engedményezést (megszűnik),
·         és a küldeményeket.

Fontos! Az új Ptk. bevezetése ellenére a régi Ptk. rendelkezési is érvényesek maradnak a2014.03.15. előtt már élővé vált szerződésekre.

Nyomtatványok
Az új Ptk. rendelkezései miatt a nyomtatványok (ajánlatok, szabályzatok, nyilatkozatok) megváltoznak.
A nyomtatványok kialakításával kapcsolatban alapvető megközelítés lesz, hogy továbbra is minden esetben az ügyfél teszi az ajánlatot, annak ellenére, hogy megengedett lenne a biztosító kezdeményezése is!

*   2014.03.15. után aláírt ajánlatok esetében csak az új Ptk. szerinti ajánlati és szabályzati nyomtatványok, nyilatkozatok használhatóak.
Kivétel: Ha a szerződés és az arra megkötendő új kiegészítő termék már 2014.03.15. előtt létezett: ebben az esetben csak a régi Ptk. hatálya szerinti nyomtatványokat lehet használni!
A nyomtatványok/szabályzatok a már megszokott módon rendelhetők.
Beérkező ajánlatok Ptk.-hatályossága

Fontos:
Az ügyfélnek átadott dokumentumok listájában minden esetben jelölni kell, hogy a régi vagy az új Ptk. szerinti anyagot (szabályzatot, nyilatkozatokat, stb.) adtuk át a szerződőnek, egyéb esetben hibásként kell kezelnünk az ajánlatot, hiánypótlást kérünk, vagy újrakötést kezdeményezünk.
2014.03.31. után így beérkező ajánlatokat pedig már el fogjuk utasítani, és az új Ptk. szerinti ajánlatot kell újra aláíratni a szerződővel.
Kockázat-elbírálás
2014.03.15. után aláírt, vagy átdolgozott szerződések esetében a fő termék határozza meg a kockázat-elbírálás határidejét. A kockázat-elbírálás határidejének (15, vagy orvosi vizsgálat esetén 60 nap) kezdete az ajánlat beérkezésének a dátuma.
Díjfelszólítás (intervenció), díjperlés

*   A hátralékos szerződéssel rendelkező ügyfelet bármikor felszólíthatjuk a díjfizetés elmaradásáról, de mindenképpen kell minimum 30 napos határidőt adnunk a díj befizetésére. Az új (min. 30 napos) határidő leteltéig a szerződés díj-nemfizetés miatt nem törölhető.
*   Amennyiben a díjat a befizetési határidőig nem fizették be, a szerződést törölni kell visszamenőleg, az esedékesség dátumával (nincs respíró!).
*   Ha nem küldtünk egy biztosítási időszakban (biztosítási év) a díjhátralékos szerződésre felszólító levelet, a szerződés attól függetlenül, hogy a díja nem rendezett, nem törölhető – azaz a jelenleg alkalmazott törlési gyakorlatot figyelmen kívül kell hagyni. Ennek megfelelően a biztosító a biztosítási időszak végéig kockázatban áll.
Az új Ptk. hatályba lépésével az ügyvédi felszólító levél kiküldésének folyamata megszűnik, helyette díjperlést alkalmazunk a teljes időszakra vonatkozó hátralékos díjra.
Visszavonhatatlan kedvezményezett
Az új Ptk. hatálya alá tartozó ajánlatok és szerződések esetében lehetőség van „Visszavonhatatlan kedvezményezett” megjelölésére.
Ha a szerződő fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja, a kedvezményezett kijelölését nem lehet visszavonni, vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették. A visszavonhatatlan jelölésről vagy a kedvezményezett módosításhoz való hozzájárulásáról a biztosítót tájékoztatni kell.
Hitelfedezeti nyilatkozat
Komoly, jelentős változás még az, hogy a vagyonbiztosítási (kár) szerződések hitelfedezeti záradékolás megszűnik. A törvény szerint a finanszírozók nem köthetik ki a kölcsönszerződésben, hogy a hiteladós köteles rájuk engedményezni a vagyonbiztosítási szerződés alapján őket megillető biztosítási szolgáltatás összegét, ilyen tartalmú engedményezési szerződést nem köthetnek, illetve nem kérhetik az ügyfél biztosítási kötvényének ilyen tartalmú záradékolását. A korábban kötött szerződések hitelfedezeti záradékai azonban tovább élnek.
Kérjük, hogy jelen tájékoztatónk tartalmát osszátok meg minden értékesítésben dolgozó munkatársatokkal.

Együttműködéseteket köszönjük!