PKR jelszócsere hatása a Frontendre_Online és Off-line tarifálókra

Kedves Partnerünk!

Mint már tájékoztattunk benneteket legkésőbb január 31-ig (péntekig) le kellett cserélned a PKR-es jelszavadat, aki nem tette meg és 90 napnál régebbi a jelszava, annak ma lejárt a PKR-es jelszava. Lejárt PKR jelszóval nem lehet adatcserézni, bejelentkezni! 

Ilyenkor az alábbi hibaüzenetet kapják:

PKR esetén „A felhasználónév vagy jelszó hibás.”

Frontend esetén  „A kérelem végrehajtása sikertelen. HTTP-állapot: 401: Unauthorized.”

  • Az online Frontend esetén a tűzfalon történő átjutásnál szintén csak érvényes PKR-es jelszó használható, Webservicet használó alkalmazasok esetében is pl. Sk-Trend, Bázisnet, Webpiare.
  • Az off-line Frontend felhasználók szintén ezt a PKR-es jelszót használják adatcsere során a tűzfalon való átjutásra.

Ha lejárt a jelszavad, írj az sc@aegon.hu címre, vagy hívd a Service Desk vonalát a 061 481-3970-es telefonszámon!

ÚJ PKR jelszó megléte esetén, ismételt bejelentkezést kell végezni: 

  • ki kell lépni VPN-ből, PKR-ből illetve Connectrából, majd az új jelszóval ismét belépni,
  • újra kell indítani a FrontEndet (ha futott), illetve Webservice alkalmazást is.
  • FONTOS! Webservice alkalmazások admin felüleltén is szükséges a tűzfal jelszó csere az új PKR jelszóra!!
  • Off-line Frontend program indításkor: Felhasználók regisztrálása gomb, Ismételt regisztráció gomb, majd adatcsere (adatcsere menü / adatcsere menüpont).
  • (Rossz jelszó használata esetén 5 sikertelen bejelentkezési kísérlettel kizárhatjátok magatok max. fél órára!!!)

További kérdések, problémák kapcsolatbban keresd területi kapcsolattartódat!

 

Korabbi cikkek, jelszóváltási segédletek, megoldási javaslatok:

2013. Február https://alkuszi.aegon.hu/hirek/egyseges-jelszo-hasznalat/

2013. Április   https://alkuszi.aegon.hu/hirlevel/unalmas-de-hasznos-jelszavakrol/

2014. Január  https://alkuszi.aegon.hu/hirek/kotelezo-jelszovaltas/

JAVA problémák megoldása https://alkuszi.aegon.hu/hirek/java-problemak-connectra-hasznalatakor/

Országos Kármegelőzési Program

Az AEGON Magyarország, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet összefogott azért, hogy hasznos információk közreadásával segítsenek a magyar polgároknak minimálisra csökkenteni a vagyontárgyaikat, elsősorban lakóingatlanukat érő, különböző természeti csapásokból és bűncselekményekből származó károkat. Tovább olvasom…

Java problémák Connectra használatakor… Megoldás!

VPN használata

  • Amennyiben a Connectra alkalmazással nem sikerült csatlakozni* akkor javasolt VPN alkalmazást telepíteni.
  • Továbbá a VPN telepítése megoldást jelent akkor is, ha egyszerre többen szeretnétek használni a    PKR-t,
  • valamint K-s kód használatakor is a VPN alkalmazással lehet csak tűzfalkapcsolatot létesíteni az Aegon hálózatába.
Telepítési infok:
Legfrissebb VPN program WINDOWS XP ,7 32/64 bit operációs rendszerekhez
Letöltéshez kattintsatok a fenti linkre majd a képernyő alján található download gombra. Válasszátok a mentés gombot – helye pld. az asztal – .
A letöltött WINXP7_VPN_uj.exe ikonra kattintva nyomjuk meg az UNZIP gombot, mely hatására létrejön a c:\VPN\ könyvtár. A letöltött telepítő program – melyet a lenti linken találod – telepítési útmutatója a telepítési segédletben.
* a JAVA alkalmazás és internet böngésző rendellenes működése a felhasználó saját operációs rendszerének hibájából is bekövetkezhet!

 

Átmeneti tanúsítványhiba

Kedves Felhasználók!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a következő kb. 2 hétben aki VPN kliens vagy Connectra csatlakozás nélkül jelentkezik fel a(z)

a) online FrontEnd    (https:\\frontend.aegon.hu\frontend\login.aspx)
b) WebPKR                    (https:\\aegonp.aegon.hu)

az oldal megnyitása közben – böngésző típusától függően – átmenetileg egy hibaüzenettel fogtok találkozni.

Ennek oka, hogy az Aegon Magyarország tűzfal rendszerében tanúsítványt kell cseréljünk és amíg a külső tanúsítvány szolgáltatótól megkapjuk az újat, addig a fenti rendszer eléréseknél , bejelentkezésnél hibaüzenettel találkoztok:

1. ábra Példa Google hibaüzenetre

2. ábra Példa Explorer hibaüzenetre


Annyi a teendő, hogy a böngészőtípusától függően a Tovább /Továbblépés/ Továbblépés erre a webhelyre gombra kell kattintani. Ezután a weboldal normál mód szerint megjelenik és be lehet jelentkezni.

Amikor a tűzfal új tanúsítványát frissítjük, attól kezdve meg fog szűnni ez hibaüzenet.

Megértéseteket köszönjük!

Biztosítást érintő PTK és BIT változások!

Kedves Partnerünk!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) leglényegesebb változásairól.
A biztosítók törvényes működését a Biztosítási törvény (Bit), a GFB-ről szóló törvény, és a Polgári Törvénykönyv szabályozzák.

Az új Ptk. 2014.03.15-től lép hatályba (2013. évi V.tv.).
·         2014.03.15 után aláírt és létrejött szerződések esetében az új Ptk. alapján megfogalmazott szabályokat kell alkalmazni.
·         A 2014.03.15. előtt létrejött szerződésekre a régi Ptk. szabályai maradnak érvényben. Ezen szerződésekre továbbra is a jelenleg alkalmazott folyamatok érvényesek.
Az új Ptk. bevezetésével változik az értékesíthető termékek köre; ki kell vezetnünk egyes termékeket, másokat korlátoznunk kell, és lesznek, amelyek változatlan formában maradnak.
A törvényi változások érintik a változatlanul értékesíthető, illetve kivezetésre kerülő termékek körét, valamint többé-kevéssé a teljes biztosítási folyamatot:
·         a nyomtatványokat (szabályzatok, ismertetők),
·         az ajánlatokat, azok feldolgozási folyamatát,
·         a kockázat-elbírálást,
·         a szerződéseket,
·         az intervenciót (díjfelszólítást),
·         az ügyvédi felszólítást, díjperlést,
·         a szerződések törlését,
·         a reaktiválást,
·         a kedvezményezettek típusát,
·         az engedményezést (megszűnik),
·         és a küldeményeket.

Fontos! Az új Ptk. bevezetése ellenére a régi Ptk. rendelkezési is érvényesek maradnak a2014.03.15. előtt már élővé vált szerződésekre.

Nyomtatványok
Az új Ptk. rendelkezései miatt a nyomtatványok (ajánlatok, szabályzatok, nyilatkozatok) megváltoznak.
A nyomtatványok kialakításával kapcsolatban alapvető megközelítés lesz, hogy továbbra is minden esetben az ügyfél teszi az ajánlatot, annak ellenére, hogy megengedett lenne a biztosító kezdeményezése is!

*   2014.03.15. után aláírt ajánlatok esetében csak az új Ptk. szerinti ajánlati és szabályzati nyomtatványok, nyilatkozatok használhatóak.
Kivétel: Ha a szerződés és az arra megkötendő új kiegészítő termék már 2014.03.15. előtt létezett: ebben az esetben csak a régi Ptk. hatálya szerinti nyomtatványokat lehet használni!
A nyomtatványok/szabályzatok a már megszokott módon rendelhetők.
Beérkező ajánlatok Ptk.-hatályossága

Fontos:
Az ügyfélnek átadott dokumentumok listájában minden esetben jelölni kell, hogy a régi vagy az új Ptk. szerinti anyagot (szabályzatot, nyilatkozatokat, stb.) adtuk át a szerződőnek, egyéb esetben hibásként kell kezelnünk az ajánlatot, hiánypótlást kérünk, vagy újrakötést kezdeményezünk.
2014.03.31. után így beérkező ajánlatokat pedig már el fogjuk utasítani, és az új Ptk. szerinti ajánlatot kell újra aláíratni a szerződővel.
Kockázat-elbírálás
2014.03.15. után aláírt, vagy átdolgozott szerződések esetében a fő termék határozza meg a kockázat-elbírálás határidejét. A kockázat-elbírálás határidejének (15, vagy orvosi vizsgálat esetén 60 nap) kezdete az ajánlat beérkezésének a dátuma.
Díjfelszólítás (intervenció), díjperlés

*   A hátralékos szerződéssel rendelkező ügyfelet bármikor felszólíthatjuk a díjfizetés elmaradásáról, de mindenképpen kell minimum 30 napos határidőt adnunk a díj befizetésére. Az új (min. 30 napos) határidő leteltéig a szerződés díj-nemfizetés miatt nem törölhető.
*   Amennyiben a díjat a befizetési határidőig nem fizették be, a szerződést törölni kell visszamenőleg, az esedékesség dátumával (nincs respíró!).
*   Ha nem küldtünk egy biztosítási időszakban (biztosítási év) a díjhátralékos szerződésre felszólító levelet, a szerződés attól függetlenül, hogy a díja nem rendezett, nem törölhető – azaz a jelenleg alkalmazott törlési gyakorlatot figyelmen kívül kell hagyni. Ennek megfelelően a biztosító a biztosítási időszak végéig kockázatban áll.
Az új Ptk. hatályba lépésével az ügyvédi felszólító levél kiküldésének folyamata megszűnik, helyette díjperlést alkalmazunk a teljes időszakra vonatkozó hátralékos díjra.
Visszavonhatatlan kedvezményezett
Az új Ptk. hatálya alá tartozó ajánlatok és szerződések esetében lehetőség van „Visszavonhatatlan kedvezményezett” megjelölésére.
Ha a szerződő fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja, a kedvezményezett kijelölését nem lehet visszavonni, vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a kötelezettségvállalást tették. A visszavonhatatlan jelölésről vagy a kedvezményezett módosításhoz való hozzájárulásáról a biztosítót tájékoztatni kell.
Hitelfedezeti nyilatkozat
Komoly, jelentős változás még az, hogy a vagyonbiztosítási (kár) szerződések hitelfedezeti záradékolás megszűnik. A törvény szerint a finanszírozók nem köthetik ki a kölcsönszerződésben, hogy a hiteladós köteles rájuk engedményezni a vagyonbiztosítási szerződés alapján őket megillető biztosítási szolgáltatás összegét, ilyen tartalmú engedményezési szerződést nem köthetnek, illetve nem kérhetik az ügyfél biztosítási kötvényének ilyen tartalmú záradékolását. A korábban kötött szerződések hitelfedezeti záradékai azonban tovább élnek.
Kérjük, hogy jelen tájékoztatónk tartalmát osszátok meg minden értékesítésben dolgozó munkatársatokkal.

Együttműködéseteket köszönjük!