Zöldkártya érvényesség dátumok PKR-ben.

2013.11.28-után a PKR rendeszerből kiadott zöldkártyák az alábbi érvényesség kezdet és vége dátumokkal kerülnek generálásra:

 

*Állapotkódok jelentése: Állapotkódok lista

lásd csatolt melléklet, vagy PKR (Listák/Állomány egyeztető listák mappában található Állapotkódok fájl)

 

 

2014. évi kötelező biztosítás kedvezményeink

Díjcsökkentési lehetőségek 

a 2014.01.01. vagy az utáni kockázatviselési kezdetű, személygépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra (KGFB)  

Aegon_GFB -Kedvezmenyek- 2014.01.01. összefoglaló tábla, (pdf, 921 KB)

 

 

 

Extra kedvezmény módosítás: https://kgfbmodositas.aegon.hu/

További részletek, dokumentumok:  https://alkuszi.aegon.hu/termekek/gepjarmu-biztositasok/gfb/

 

Éves/féléves kedvezmény

A féléves vagy éves gyakorisággal fizetett, 2014. január 1-jénél későbbi kockázatviselési kezdetű szerződésekre vehető igénybe. Természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre is érvényes.

Partner kedvezmény

Az igénybevétel feltételei, illetve a kapcsolódó kedvezmények mértéke:

 • Casco biztosítás alapján, ha a szerződő, vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál ugyanarra a járműre élő casco biztosítással.

A kedvezmény mértéke: 2 500 Ft

 • Ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésének időpontjában már rendelkezik az Aegon biztosítónál Vállalati vagyon- vagy éves díjfizetésű AD-01 biztosítással

A kedvezmény mértéke: 2 500 Ft

 • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha KGFB szerződés megkötésének időpontjában a szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál korábban van.

A kedvezmény mértéke: 5 000 Ft

 • Aegon lakásbiztosítás esetén, ha a  szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* már rendelkezik Aegon lakásbiztosítással, melynek ajánlat aláírási dátuma a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napnál kevesebb, és a kötés oka átdolgozás***.

A kedvezmény mértéke: 5 000 Ft

Extra partner kedvezmény

Az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén csak egyszer vehető figyelembe:

 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a szerződés kockázatviselés kezdete előtti 60 napon belül a megismert feltételek szerint Aegon életbiztosításra tesz ajánlatot, amely nem Aegon Baleset- és betegségbiztosítás program.
 • ha a szerződő, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon belül, de legkésőbb a KGFB ajánlat aláírásának napján  a megismert feltételek szerint új** Aegonos lakásbiztosításra tesz ajánlatot.
 • ha a szerződőnek, vagy vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozójának* van egy,  a GFB kockázatviselés kezdetét megelőző 120 napon túl aláírt Aegon lakásbiztosítási szerződése, melynek díjfizetési gyakorisága nem éves és vállalja azt, hogy ezt a lakásbiztosítást KGFB kötést megelőző az utolsó évfordulótól éves gyakorisággal fizeti.

Együttes ajánlattétel kedvezmény:

Együttes ajánlattétel kedvezmény új szerződésekre akkor vehető igénybe, ha szerződő vagy a vele azonos állandó lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozója* a KGFB szerződés megkötésével egy időben ajánlatot tesz egy másik Aegonos szerződés megkötésére, amely lehet éves díjfizetési gyakoriságú Aegon Baleset- és betegségbiztosítás program (AD–01), casco biztosítás, vagy Vállalati Vagyonbiztosítás.

Az Együttes ajánlattétel kedvezmény termék fajtánként eltérő összegű kedvezmény, ha a szerződő több szerződés alapján is jogosult a kedvezményre, a kedvezmények nem adhatóak össze, minden esetben a nagyobb mértékű kedvezményt kell figyelembe venni.

Amennyiben a KGFB szerződéshez kötődően más – az együttes ajánlattételt megelőzően megismert feltételek szerinti – biztosítás megkötésére vonatkozó ajánlatot tesz az ügyfél és ez alapján a KGFB szerződésben kedvezményre nyer jogosultságot, akkor az együttesen tett ajánlat kockázat elbírálásának eredményétől függetlenül a KGFB szerződésre a kedvezmény megilleti. A kedvezményt természetes személyek és gazdálkodó szervezetek egyaránt igénybe vehetik.

A kedvezmény mértéke:

 • AD01 esetén: 5 000 Ft
 • Casco/Vállalati vagyon esetén: 3 000 Ft

Együttes ajánlattétel kedvezmény, Partner és Extra partnerkedvezmény együtt nem vehető igénybe.

 * Közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
 

 ** Új lakásbiztosításnak minősül, ha a megadott kockázatviselési címre Aegon lakásbiztosítási ajánlatot tesznek és erre a címre nincs élő lakásbiztosítás az Aegonnál.

 *** Átdolgozásnak minősül, ha a lakásbiztosítási ajánlaton megadott kockázatviselési címre a módosító ajánlat megtételének időpontjában van élő lakásbiztosítási szerződés az Aegonnál.

 

Aegon Ügyfélprogram

A lakásbiztosítási állományunk nagy kincs, ezért szeretnénk, ha közös ügyfeleink még elégedettebbek lennének, és még jobban ragaszkodnának hozzánk. Ennek érdekében Aegon Ügyfélprogram néven akciót indítunk, melynek során a legalább egy éve nálunk lévő és díjhátralék nélküli. Aegon lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek számára, hűségükért cserébe az alábbi, egy évig (2014) ingyenes szolgáltatások közül kínáljuk valamelyiket: balesetbiztosítás; telefondoktor szolgáltatás; kerti növényzet; besurranás; lakásdoktor.

Szeretnénk kiemelni, hogy
 • – ez egy lojalitást erősítő,
 • – az ügyfeleink számára többletköltséggel nem járó,
 • – egyéb értékesítési célt nem tartalmazó,
 • – számodra külön feladatot nem jelentő akció

Reméljük, ezzel is segíthetjük az állományvédelmünkön túl a Te munkádat is.

regisztáció: https://koszonjuk.aegon.hu/

 

Vagyon jutalékakció

Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy

2013. november 12-től AKCIÓT hirdetünk vállalati vagyonbiztosítási termékeinkre.

Azon előzmény nélküli Trend Basic termékekre, melyek 2013. november 1. és 2014. január 31. között kötvényesednek és tartalmaznak vagyonbiztosítási módozatot,

3 darab szerződés után 5.000.-forint benzinutalvánnyal,

 

 

azon előzmény nélküli Trend , Trend felelősség, Totál termékekre, melyek 2013. november 1. és 2014. január 31. között kötvényesednek és állománydíjuk meghaladja a 200.000 forintot, minden szerződés után 10.000.- forint benzinutalvánnyal honoráljuk, melyet minden hónap zárását követően juttatunk el nektek.

Új GFB kötési felület a Frontenden…

A Frontend 3.21.3-as, webes (ASP, Internetes) verziójában a GFB Autóbónusz termék felülete jelentősen átalakításra került.

A cél a GFB Autóbónusz termékek webes (ASP) felületen történő rögzítésének gyorsabb, kényelmesebb, átláthatóbb kiszolgálása. Ennek érdekében az üzleti logika érvényesítését is újra kellett gondolni, hogy a talán legtöbb problémát okozó hálózati adatforgalom, azaz a szerverhez fordulások száma a lehetséges minimumra csökkenhessen.

Ez azt jelenti, hogy megváltozott a felület felépítése, és ezzel együtt módosult a rögzítendő adatok csoportosítása is az egyes lapokon.

Az eddigivel ellentétben a lapválasztó fülek függőlegesen, egymás alatt helyezkednek el. Ezt az elrendezést navigációs sávnak (vagy navigációs menünek/bárnak, röviden navbárnak) is nevezzük. A navigációs sáv a hibás/adathiányos lapok megjelölésére is használatos.

Részletek: Aegon_Új GFB termék felület a webes FE-n_ alkusz, (pdf, 387 KB)