ADÓKÖTELES BIZTOSÍTÓI KIFIZETÉSEK (EGYÉB JÖVEDELEM)

Az előző hírlevelünkben adózással kapcsolatos, folytatásos sorozatot indítottunk. Összefoglaljuk az életbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat, amelyek elolvasása nem mentesíti a biztosítási jogviszony szereplőit az alól, hogy az adótörvények mindenkori hatályos rendelkezéseiről a tőlük elvárható módon maguk is tájékozódjanak.

 

Ennek második fejezetét olvashatjátok most:

 

2. ADÓKÖTELES BIZTOSÍTÓI KIFIZETÉSEK (EGYÉB JÖVEDELEM)

 

Kizárólag kifizető által kötött vagy fizetett szerződések esetében:

 

a) Kifizető*, gazdálkodó szervezet által kötött baleset- és betegségbiztosításból származó biztosítói kifizetés adóköteles:

• ha a jövedelempótló szolgáltatás összege meghaladja a napi 15 ezer forintot, a 15 ezer forint feletti rész a magánszemély adóköteles jövedelme, mely után a magánszemélyt 16%-os SZJA kötelezettség terheli. (A biztosítónak pedig 27%-os EHO fizetési kötelezettséget jelent.)

 

b) Egyéb jövedelme keletkezik a magánszemélynek akkor, ha szerződőként olyan kockázati** biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítást vásárol vissza, amelynek díját – részben vagy egészben – korábbi szerződőként az Art* szerint kifizetőnek minősülő adóalany (pl. munkáltató) fizette, és a kifizető által fizetett díj részben vagy egészben adómentesnek minősült. Jövedelemnek minősül a biztosítói kifizetés, csökkentve a magánszemély által befizetett és/vagy a korábban leadózott biztosítási díjjal. A biztosító a hatályos rendelkezések szerint (a jövedelem 78%-a után) megállapítja és levonja a személyi jövedelemadó előleget, és tájékoztatja a magánszemélyt a 27%-os (az éves bevallással egyidejűleg fizetendő) egészségügyi hozzájárulás összegéről. Ha a visszavásárlás az életbiztosítás megkötésétől – de legkorábban 2013. január 1-jétől – számított 10 évet követő időpontra esik, akkor az egészségügyi hozzájárulás mértéke 14%.

 

c) Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás tartamosítása esetén a tartamosítás időpontjában szintén jövedelme keletkezik a magánszemélynek. Egyéb jövedelem a biztosítás visszavásárlási értékéből a biztosított által megfizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak együttes összegét meghaladó összeg. Kifizetés hiányában ilyen esetben a biztosító a hatályos rendelkezések szerint (a jövedelem 78%-a után) megállapítja a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadó (16%) és egészségügyi hozzájárulás összegét (27%), melyekről igazolást ad a magánszemélynek. A biztosító az egyéb jövedelmekről, a levont személyi jövedelemadóról, illetve a személyi jövedelemadó kötelezettségről és az egészségügyi hozzájárulás összegéről magánszemélyenként adatot szolgáltat az adóhatóság számára. A magánszemélynek e jövedelmét egyéb jövedelem jogcímen szerepeltetnie kell az éves személyi jövedelemadó bevallásában.

 

*     A kifizető fogalmát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.törvény (Art.) szabályozza.

** Kockázati biztosítás: az olyan személybiztosítás, amelynek nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke. (Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 91.pont.)

 

Folytatás következő hírlevélben…