Mi az a reponálás?

Az Általatok gyakran feltett címbeli kérdésre a válasz a következő: a reponálás az ajánlat elbírálásának függőben tartása (külföldiül). Erről szoktunk – Veletek közös bánatunkra – időnként levelet küldeni.

Amennyiben az ajánlat beérkezésétől számított 13. napig előreláthatólag nem történik meg az ajánlat kötvényesítése, akkor az ügyfelet az alábbiak szerinti levélben tájékoztatnunk kell az ajánlat elutasításáról és visszamenőleges érvényű befogadás lehetőségéről.

Erre azért van szükség, mert 15 nap a kockázat-elbírálási határidő, azt meghosszabbítani nem lehet, erről bírósági döntés és elmarasztaló PSZÁF határozat is van a piacon. Amennyiben a reponáló levélre nem érkezik válasz, az ajánlatot sajnos el kell utasítani. Ugyanazon ajánlatra többszöri reponálásra nincs lehetőség. A végleges elutasítást követően az első díj visszautalása automatikusan megtörténik. Amennyiben a hiánypótlás, hibajavítás az elutasítást követően érkezik be, új ajánlat felvétele szükséges.

Minta reponáló levél:

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy bennünket választott biztonsága megteremtéséhez. Kiemelt jelentőségű számunkra, hogy minden esetben pontos és részletes információkkal szolgáljunk Önnek.

Örömmel fogadtuk 23456789 számú biztosítási ajánlatát, melynek elbírálása azonban a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján nem lehetséges.

A 23456789 számú ajánlat elbírálásához a következő iratok lennének szükségesek, melyeket kérjük, jutasson el részünkre a 06-1-476-5708-as fax számra vagy a Sopron 9401 Pf. 116-os postacímre.

  • Kérjük megadni az építés évét.
  • Kérjük pontosítani a kockázatviselés címét.
  • Kérjük pótolni az A01-es / A06-os nyilatkozatot.
  • stb…

Tekintettel arra, hogy a yyyy.mm.dd. napján aláírt, 23456789 sorszámú biztosítási ajánlatra vonatkozóan az ajánlat és kockázat elbírálásához szükséges fenti adatok/egészségi felmérés/orvosi vizsgálati iratok a törvény szerinti 15 napon belül nem érkezhetnek be, ezért tájékoztatjuk, hogy a Ptk. 537.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosítási ajánlatát nem fogadhatjuk el.

Amennyiben válaszával, a fentiekben megadott hiányzó iratok stb. megküldésével megerősíti, hogy elutasított ajánlatát fenntartja, akkor a szerződés az írásbeli megállapodás szabályai alapján a dokumentumok beérkezését és egy teljes körű elbírálást követően létrejöhet oly módon, hogy az eredeti ajánlattétel napjára visszamenőlegesen viseli társaságunk a kockázatot, feltéve, hogy a hiánypótlás yyyy.mm.dd-ig megtörténik.

Megértését köszönjük. Bízunk abban, hogy ügyintézésünkkel elégedett, és a jövőben is ügyfeleink között üdvözölhetjük Önt.