Ingyenes balesetbiztosítás minden casco mellé

Javában dübörög az év végéig tartó casco akció, melynek lényege, hogy az említett szerződésekhez automatikusan és díjmentesen ingyenes baleseti halálra szóló biztosítást adunk. A biztosítási összeg a casco díjától függ:

– 70.000 Ft / év casco biztosítási díjig 500.000 Ft
– 70.000 Ft / év casco biztosítási díj felett 1.000.000 Ft

A kiegészítő biztosítás szövege záradékban jelenik meg a kötvényen. A biztosítás tartama 1 év, és érvényes mindazon szerződések esetén, ahol az ajánlat 2011.12.31-ig aláírásra kerül.

A záradék szövege:
“Az ingyenes kiegészítő biztosítás kizárólag baleseti halál esetére nyújt fedezetet. A biztosítási esemény a biztosított balesetből bekövetkező halála. A baleset a szerződés hatálya alatt a biztosított akaratától függetlenül, hirtelen fellépő, olyan külső behatás, amelynek következtében a biztosított a balesetet követő 1 éven belül meghal. A kockázatviselés kezdete a casco biztosítás technikai kezdete, a kiegészítő biztosítás tartama 1 év.
Biztosítási összeg: 500.000 Ft/1.000.000 Ft”